Mari Makkonen (152)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Valta kuuluu kansalle
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089027042245

Olen 34-vuotias myynnin asiantuntija Savonlinnasta.

Nuoresta iästä huolimatta minulta löytyy yli 17 vuoden työkokemus yksityiseltä sektorilta, josta reilu 10 vuotta myynnin parissa myyjänä, myyntiyksiköiden esimiehenä sekä myynnin kouluttajana.

Työssä toimenkuviini on kuulunut mm. kotimaisten sekä kansainvälisten yritysten kuten vakuutus- ja sähköyhtiöiden tuotemyynti, monia muita erilaisia toimeksiantoja esimerkiksi mainos- ja mediamyynnin saralla sekä erilaisissa kustantamotuotteissa. Myynnin kohderyhminä ovat olleet sekä kuluttaja- että yrityssektori, joten tunnen hyvin käytännöt tuotteiden myyntiketjuissa tuottajalta asiakkaalle molemmilla markkinasektoreilla.

Kielitaito: suomi, englanti, saksa sekä ruotsin alkeet. Viiden vuoden opinnot saksankielessä eli pitkän saksan suoritin jo peruskoulussa.

Kolmen lapsen äiti, jolla harrastuksina tiede ja politiikka.

Olen tutkinut ja seurannut erilaisia tieteellisiä sekä geologisia ilmiöitä oikeastaan koko ikäni, mm. vulkaanista aktiivisuutta, solubiologiaa, maapallon magneettikenttien muutoksia sekä erilaisia fysiikan aloja ja tutkimuksia. Minua kiinnostaa erityisesti kaikki sellaiset tieteenalat ja -ilmiöt, joista löytyy paljon ristiriitaista tietoa.

Kotimaan politiikassa samoin kuin koko EU-alueen politiikassa, näen suurimpana ongelmana vastuuttoman talouspolitiikan ja jatkuvan velan ottamisen kaikissa Euroopan maissa. Suomalaisena olen erityisen kiinnostunut oman kotimaani talouspolitiikasta ja sen kansalaisten ja valtion hyvinvoinnista.

Suomi tarvitsee järkeviä rakenteellisia parannuksia. Lainsäädännöllä ja rakenteellisella uudistamisella täytyy pystyä rajaamaan kustannusten nousua julkisella sektorilla sekä hintojen nousua erityisesti energiasektorilla. Maltillinen energian ja polttoaineiden hintataso parantaa kotitalouksien ostovoimaa sekä yritysten asemaa kotimaisilla ja kansainvälisillä kilpailumarkkinoilla, joka jo itsessään kohentaa työllisyyttä kotimaassa.

Suomen ja suomalaisten asioiden tulee olla etusijalla kotimaan päätöksenteossa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Mielestäni on hyvä että kirkko kerää jäseniltään veroa, jotta se pystyy järjestämään toimintaa johon kaikilla kirkkoon kuuluvilla on mahdollisuus osallistua ja miksei kirkon ulkopuolisilla kun henkilöillä mahdollisuuksien mukaan.

Kannatan myös ajatusta siitä että jokainen uskontokunta voisi kerätä veron sen jäseniltä rahoittaakseen ja järjestääkseen omaa toimintaansa. Mieluummin niin kuin että näitä rahoitettaisiin muista verovaroista. Jokainen voi kuitenkin päättää itse haluaako kuulua johonkin uskonkuntaan ja maksaa veroa sen toimintaan vaiko ei.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Suomalaiset hautausmaat ovat pääosin evankelisluterilaisen kirkon hoidossa, jaielestäni on järkevintä ja kustannustehokkainta että kirkko hoitaa asiaa jatkossakin.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Suomessa kansalainen luokitellaan oikeustoimikelpoiseksi 15-vuotiaasta alkaen, joten kannatan kyseistä ikärajaa myös tässä asiassa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Kannatan nykyistä opetussuunitelmaa siltä osin että jokaisella on oikeus saada oman uskontonsa opetusta kouluissa. Uskonnon opettamisen oppimääriä peruskouluissa voitaisiin kuitenkin mielestäni supistaa tarvittaessa, taloudellisten kustannusten pitämiseksi kurissa.

Maahanmuuton yhteydessä eri uskontokuntiin kuuluvien määrä ja eri uskontojen opetuksen tarve on lisääntynyt. Näin olisi jatkossakin mahdollista järjestää kaikille oman uskonnon opetusta saman määrärahan puitteissa.

Myös mahdollisuus elämänkatsomustiedon opiskeluun tulee mielestäni jatkossakin säilyttää tai se voitaisiin sulauttaa osaksi filosofian opetusta, joka voitaisiin mielestäni tuoda peruskouluihin juurikin vaikka elämänkatsomustiedon yhteyteen koska se sisältää valmiiksi paljon elementtejä jotka ovat tyypillisiä filosofian opetuksessa ja sisällöissä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni oppilailla tulee olla oikeus valita haluavatko he osallistua uskonnon vai elämänkatsomustiedon opetukseen yläkoulussa. En kuitenkaan kannata mallia tuotavan alakoulujen opetukseen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Mielestäni jokainen voi osallistua jumalanpalvelukseen omissa uskonyhteisöissään ja niiden tarjoamina. En kannata että tälläistä uudistusta tehtäisiin kouluihin yleisillä verovaroilla.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikilla lapsilla tulee olla mielestäni fyysinen koskemattomuuden suoja siihen saakka kunnes he ovat siinä iässä, että heidät luokitellaan oikeustoimikelpoisiksi ja ovat riittävän kypsiä päättämään itse asiasta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En tiedä asiasta riittävästi että osaisin vastata laajemmin kysymykseen. Kuitenkin mielestäni kaikki sellainen josta koituu eläimelle kärsimystä tulee kieltää Suomessa, Suomen nykyisiin lakeihin perustuen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Mielestäni työssä tulee sallia myös uskonnollinen vaatetus kuten päähuivi, jos se ei aiheuta työturvallisuusmääräyksissä luokiteltua haittaa tai vaaraa työntekijälle itselleen tai muille työpaikalla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lainsäädännön puitteissa vallitsevat uskonnolliset arvot pitää mielestäni sallia ja turvata lainsäädännöllä, joten siinä määrin katson että erilaisiin uskontokuntiin kuuluvien uskon tai henkilöiden itsensä pilkkaaminen taikka julkinen arvostelu tulee lailla kieltää jatkossakin. Tästä säädetään perustuslaissa yksilönoikeuksissa, joihin kuuluu uskonnonvapaus.

Yleisesti täytyy kuitenkin sallia eri uskontojen käytäntöjen arvostelu, jos ne ovat ristiriidassa kansallisen lainsäädännön tai ihmisoikeuksista säädettyjen sopimusten kanssa alueella, jossa näistä keskustelua käydään.

Uskonrauhan rikkomusten osalta kannatan tiukkaa sanktiointia myös valtauskontojen arvostelusta sekä pilkkaamisesta, en vain vähemmistöuskontojen tapauksissa niinkuin tähän saakka on ollut Suomessa yleisenä lainvastaisena käytäntönä tapana toimia. Lain tulee olla sama kaikille, sen mukaisesti kuin siitä perustuslaissa yksilön oikeuksien osalta on tähänkin saakka säädetty.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Nykyinen käytäntö on mielestäni ollut osapuilleen toimiva. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvien uskonnolliset juhlapyhät pitää mielestäni sallia niihin kuuluville työaikalaissa säädetysti pidettäviksi vapaapäiviksi.

Enimmäismäärä palkallisista vapaapäivistä myös uskonnollisten juhlapäivien osalta voidaan mielestäni sopia työaikalainsäädännössä niin, että käytäntö on kaikille palkkasäädöksissä tasapuolinen uskonnollisten juhlapäivien määrästä kalenterivuoden aikana ja eri uskontokuntiin kuulumisesta riippumatta.