Nelli Piikkilä (108)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.nellipiikkila.fi

Olen 44-vuotias Nurmijärveläinen ja ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Olen töissä IT-alalla. Olen itse uskontokuntiin kuulumaton ja mielestäni olen ollut etuoikeutettu, koska olen koko kouluelämäni vuodesta 1985 voinut olla elämänkatsomustiedon opetuksessa uskonnon opetuksen sijaan. Olen myös käynyt vuonna 1993 Prometheus-leirin.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Millään uskontokunnalla ei saa olla etuoikeuksia siinä, miten he keräävät maksuja, sillä Suomessa ei ole valtionuskontoa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Mielestäni valtion tai kuntien tulee kirkon sijaan hoitaa hautaustoimi, koska sen kuuluisi olla julkinen palvelu ja mahdollinen kaikille. Hautaamisella ei pitäisi rahoittaa kirkkoa siihen kuulumattomana, tottakai kirkkoon kuuluvat voidaan haudata kirkon maille ja silloin toki maksaa hautaamisesta kirkolle.
Kilpailulle avaaminen jättää ensisijaisesti kysymyksen, että kuinka härskiä kilpailua se voi synnyttää, voiko Suomeen tulla ulkomaisia hautausmaayrittäjiä, jotka tarjoavat hautaustoimen palvelua tai voiko syntyä maan sisällä hautaustoimipalveluja, joiden rahoja siirrellään alemman verotuksen maihin.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Olen vähän kahden vaiheilla tässä vastauksessa, mutta osa alle 15 vuotiaista on paljon valmiimpia ja tietoisia siitä mihin uskontokuntaan heidän kuuluisi kuulua tai olla kuulumatta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kouluissa tulisi opettaa ainoastaan yhteistä katsomusainetta ja uskonnollisesta opetuksesta vastaisi jokainen uskontokunta omanaan koulun ulkopuolella. Elämänkatsomustiedon opetusta on suosituksen mukaan järjestetty kouluissa vuodesta 1985, siihen kuuluu myös uskontojen historiaa ja tapoihin tutustumista, mikä on hyvää yleistietoa, mutta tunnuksellista opetusta tulisi välttää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET-opetuksen tulee olla vapaasti valittavissa myös uskontokuntiin kuuluvilla

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei missään tapauksessa. Koulujen tehtävänä ei ole opettaa tunnustuksellisesti uskontoa ja asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan, kun samanaikaisesti uskontokuntaan kuulumattomille järjestetään muuta ohjelmaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Miten avuttoman lapsen silpominen voi edistää uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöön kiinnittymistä. Jokaisen genitaalialueiden leikkelyt voidaan suorittaa tarpeen mukaan sitten, kun henkilö on itse täysivaltainen siitä päättämään ja sen sallii.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Ei eläinten tarvitse kärsiä ihmisten omien uskomusten takia

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonvapauteen tulee kuulua se, että sitä voi myös osoittaa, mutta niin ettei loukkaa muita

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jotenkin näkisin, että jos laissa on kielletty jumalanpilkka, niin silloin se pitäisi ulottaa myös muihin aatteisiin. Vihapuhe pitää estää, liittyy se sitten johonkin tiettyyn henkilöön tai uskontoon/aatteeseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.