Anu Åman (66)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: https://www.facebook.com/AnuAman.LiikeNyt/

Vaaliteemani:
Suomen pitää olla omavarainen ruoan- ja energiatuotannon suhteen.
Hyvinvoiva ihminen – rahat hallinnosta hoitoon.
Opetus ja sivistys – romahtaneet Pisa-tulokset nousuun, tekemällä lisäinvestointeja koulutukseen.

Olen 45-vuotias, positiivinen ja empaattinen muutoksentekijä. Olen 3 lapsen äiti. Koulutukseltani olen Tietotekniikan Insinööri ja työskentelen suuressa kansainvälisessä yrityksessä ohjelmistokehityspuolella Tuotepäällikkönä.
Suomen energiakriisi ja kansalaisten kohonneet elinkustannukset saivat kamelinselkäni katkeamaan ja ajattelin, että on oltava keinoja, joilla minä voin vaikuttaa näihin asioihin. Jokaisella suomalaisella täytyy olla rahaa lämmittää asuntoaan ja syödä ravitsevaa ruokaa.
Uudet hyvinvointialueet ovat tuoneet yhden byrokraattikerroksen lisää kansalaisten maksettavaksi. Julkishallinnon byrokratiakerrosta on kevennettävä ja ohjattava näitä rahoja kansalaisten tarpeisiin, ei byrokraattien taskuihin. Lisäksi näen ennaltaehkäisevän hoidon ja digitalisaation mahdollisuudet sellaisiksi kohteiksi, joilla voisimme saada pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.
Suomen koulutusjärjestelmä on murroksessa. Olemme korjanneet hyvää ja toimivaa koulujärjestelmää huonoin lopputuloksin. Pisa-tulokset ovat romahtaneet, häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja opettajien vaikutusmahdollisuudet puuttua ongelmatilanteisiin ovat olemattomat.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskon että kirkko ja valtio tulisi erottaa toisistaan. Nyt evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on ikäänkuin monopoliasema verovaroihin. Jokainen maksakoon, jos itse haluaa johonkin uskontokuntaan kuulua.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kannatan kunnallista hautaustoimiajattelutapaa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

moni 15 vuotias tietä jo mitä ajattelee uskonasioista.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mielestäni kaikilla pitää olla valintaoikeus uskonto-opetuksen ja katsomusaineen välillä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni kaikilla pitää olla valintaoikeus uskonto-opetukseen ja katsomusaineen välillä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Jumalanpalveluksiin vieminen ei ole koulujärjestelmän tehtävä, vaan jokaisen henkilökohtainen asia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Jokaisella tulee olla valinnanvapaus. Toisaalta toteutuuko lapsen tahto jos ympärisleikkaus tehdään vauvaikäiselle? Luotan kuitenkin vanhempien arvioon asiassa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Katson tämän eläinrääkkäykseksi.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tämä rajoittaa sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.