Elina Rodriguez (110)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.elinarodriguez.fi

Olen monikulttuurisen perheen äiti ja eläinpoliittinen asiantuntija. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ympäristöpolitiikan koulutusohjelmasta, pääaineenani luonnonvarahallinta. Vaaliteemojani ovat reilu yhteiskunta, ilmasto ja eläinpolitiikka. Lähden ehdolle, sillä tarvitsemme eduskuntaan ihmisiä edistämään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Minulle tärkeitä arvoja ovat muun muassa intersektionaalinen feminismi, antirasismi, eläinoikeudet, ilmasto- ja ympäristökestävyys sekä ihmisoikeudet.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan. Tällä hetkellä mainituilla valtionkirkoilla on julkisoikeudellinen erityisasema ja ne rinnastuvat valtioon. Erityisasema tulee purkaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nykyistä 18-vuoden ikärajaa tulisi laskea.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Mielestäni yhteinen katsomusaine olisi perusteltu. Vähintäänkin uskonnonopetuksesta on tehtävä vapaaehtoista niin, että oppilas saa vapaasti valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelun väliltä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Toinen vaihtoehto voisi olla, että oppilaat käyvät luokkaretkellä vierailemassa eri uskontokuntien tapahtumissa tasapuolisesti sivistääkseen itseään siitä, minkälaisia erilaisia tapoja eri uskontokuntien edustajilla on.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Uskonnollisten tai kulttuuristen syiden ei tule mennä sen edelle, että ihmisillä on oikeus koskemattomuuteen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Suhtaudun kriittisesti kaikkeen eläinten teurastukseen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Kaikilla tulee olla oikeus ilmaista uskontoaan esimerkiksi pukeutumisellaan. Esimerkissä käytetty musliminaisen huivi liittyy ennen kaikkea naisten kontrolloimiseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka pitäisi poistaa laista. Sen sijaan esim. rasistisesta käytöksestä voitaisiin tuomita esim. vihapuhe- tai kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävän lain nojalla.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.