Petri Eskelinen (141)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: https://vapaudenliitto.fi/petri-eskelinen/

Vapauden Vuoksi - Vastuun Vuoksi.

Rehellisyyden arvostus takaisin. Uskallus olla sitä mieltä, mitä oikeasti ajattelee.
Luottaa kansalaisiin enemmän - vastuu ja vapaus kulkevat hyvin käsikädessä.
Puoluekurittomuus käytännössä - pysyä lupauksissaan.

NATOlle rukkaset - Kansalta ei olla kysytty - mikä on kansan vastaus sen hyväksyn.

Irti EU:sta - Maksu mies liian pitkään ja neuvoteltu liian huonoja sopimuksia.

Sähkön hinnan muodostuminen kuluttaja ystävälliseksi sekä kannustamaan alan toimijoita ennemminkin ylikapasiteettiin kuin niukkuudella katteen maksimointiin.

Jotta edellisten ja tulevien toimien edestä jaksaa toimia, niin siihen tarvitaan hyvää terveellistä ravintoa sekä liikuntaa. Ravitsemussuositukset syyniin sekä keto elämäntapaa tarjolle. Elintasosairauksien hoidosta voitaisiin säästää paljon, mikäli ravintoon ja liikuntaan panostettaisiin enemmän, niin tiedottamisella kuin konkreettisella tukemisella. Hyvänä esimerkkinä tällä saralla toimii Sami Inkinen - Virta Health.

Omavaraisuus kaikessa on tärkeää. Saamme kiittää kulutettua energiaa elintasostamme. Sitä ei saa ideologisin perustein luovuttaa pois tai tuhota, kuten kivihiilen ja turpeen osalta on tapahtunut tai kantaverkon. Maanviljelijät kaipaavat tukea ja tunnustusta - heitä on kohdeltu kuin ilmaa, jolla kohta ei ole enään tilaa elää nykyisen kaltaisessa järjestelmässä. Maanviljelijoiden saattaminen ahdinkoon on ollut pitkä ja tuskallinen prosessi, joka tulee kääntää ympäri. Jokunen varmasti muistaa Kemira GrowHow:n tarinan.

Itsenäisen valtion tunnus merkkeihin kuuluu oma valuutta. Sisäinen devalvaatio on haasteellinen toteuttaa, mutta ulkoinen devalvaatio toimii paremmin nostaen tuontituotteiden hintaa sekä tekemällä omista tuotteista kilpailukykyisempiä, niin sisä- kuin ulkomarkkinoilla. Itsenäinen itseään kunnioittava omavaraisuutta vaaliva valtio ei myisi pois strategisia resursseja tai elintärkeitä toimintoja, jotka takaavat häiriöttömän toiminnan pitkälle tulevaisuuteen omissa käsissä. Monopoli asemassa olevia yhtiöitä ei saa myydä tai jos joku on niin erehtynyt tekemään EU palkkioviran saadakseen, niin tulee nämä päätökset peruuttaa. Tässäkään kohtaa ei ideologialla saa korvata tervettä järkeä. Hokemat tulee ennen pitkää kalliiksi.

Ilmastonmuutos asioissa kannattaa tutustua Simo Ruohon tuotantoon.

Korona junassa (hysteriassa) olin mukana muutaman kuukauden. 2020 Maaliskuun tietämillä tilastot eivät mitenkään vastanneet luotuja uhkakuvia. Kalliiksi tuli hysterian levittäminen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Uskon yksilön vapauksiin, joten verotusoikeus tulisi olla myös vapaaehtoinen eli tiukemmassa tilanteessa voisi päättää kantaako kortonsa kekoon ja millä tavalla. Verojen muodossa, kolehdilla vai muilla lahjoituksilla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Vapaus edellä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Ennen rippittämistä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyinen toimii ihan hyvin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Vapaus edellä

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Olisi hyvä tutustua kaikkiin paikallisiin uskontoihin ainakin kerran koulussa käynnin aikana. Tietenkin vapaa ehtoisuus, jos on kerran jo käynyt tutustumassa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Se minkä luonto on antanut - on antanut tarpeesta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Nopea kuolema ok.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Mikäli uskonnollia poikkeuksia on, niin myös persoonallisia vastaavia poikkeuksia tulee sallia. Onhan noista maskien käytöstä jo kokemusta, vaikka moni olisi jättänyt väliin.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Yksilön ja uskonnon pyhänä pitämiä asioita voisi tulla aika pitkä liuta vastaan, jos kaikkien uskontojen kaikki pyhät asiat yritettäisiin soveltaa samalla kertaa yhteen muottiin. Ehkä pyhissä paikoissa pyhäin häväistys on erikseen, kuten esimerkiksi talon sääntöjen kunnioittamatta jättäminen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kuhan ei olla heti poistamassa.