Arto Antturi (283)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit (sit.)
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://artoantturi.fi

61-vuotias viidennen polven helsinkiläinen, kolmen aikuisen tyttären isä ja kahden lapsen isoisä, naimisissa vuodesta 1984.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

On tärkeää, että valtiovalta tunnustaa ja tunnistaa uskonnollisten yhdyskuntien merkityksen yhteiskunnalle. Jäsenmaksujen kerääminen verotusjärjestelmän kautta on palvelu, jonka kustannukset katetaan täysimääräisesti kerättävillä tuloilla. Tasapuolisuuden vuoksi järjestelmä on tulevalla vaalikaudella ulotettava koskemaan myös muita uskontokuntia.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Olisi järjetöntä kaataa hautaustoimi valtion tai kuntien tehtäväksi, kun kirkko hoitaa asian hyvin. Vapaa kilpailu on periaatteessa myönteinen ja kannatettava asia. Tosin toimialalla tuskin on odotettavissa merkittävää kilpailua, vaikka sellainen tehtäisiinkin mahdolliseksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyyden rajana 18 vuotta on hyvä. Siihen kuuluu myös oikeus päättää kuulumisesta uskontokuntiin.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyisen kaltainen oman uskonnon opetus osana koulun opetussuunnitelmaa on tärkeä osa positiivista uskonnonvapautta erityisesti vähemmistöuskontoihin kuuluville. Sitä tulee edelleen kehittää. Missään tapauksessa en kannata uskonnonopetuksen korvaamista kaikille yhteisellä katsomusaineella, koska sellainen olisi omiaan sysäämään uskonnon marginaaliin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Suomalainen uskonnonopetus on laadukasta ja tukee sisällöllisesti koulujen opetussuunnitelmaa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kristilliset seurakunnat voivat jo nyt toteuttaa koululaisten jumalanpalveluksia yhdessä (ekumeenisesti). Ei ole mitään syytä rajata koulun ohjelmaan kuuluvia jumalanpalveluksia vain ev-luterilaisiin. On selvää, että näihin osallistuminen ei koske kyseisiin uskontokuntiin kuulumattomia. Uskontokuntiin kuulumattomat eivät kuitenkaan saa estää uskontokuntiin kuuluvia harjoittamasta uskontoaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Kysymyksessä piilee antisemitismin siemen ja antisemitismissä piilee rasismi. On selvää, että ympärileikkaus tulee sallia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.

Viittaan edelliseen vastaukseen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kauppias saa ilman muuta vaatia yhtenäistä pukeutumista. Sen ei kuitenkaan tarvitse merkitä ehdotonta kieltoa uskontoon viittaaville asusteille. Huivin käyttäminen on vanha suomalainen tapa, eikä sen pitäisi ketään häiritä. Kasvojen tai koko vartalon peittäminen huivilla sen sijaan ei sovellu myymälässä työskentelevälle.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kysymys on huolimattomasti laadittu. Kysymys koskee "jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkkaa", mutta vaihtoehdot koskevat jumalanpilkkaa, mikä on eri asia. Uskonrauhan säilyttäminen on tärkeää, samoin on sananvapaus. Rikoslaissa tulee olla pykälä, jonka nojalla ihmisryhmiin kohdistuvat provokaatiot voidaan estää ja tuomita. Pilkkaaminen on tyypillisesti teko, joka kohdistuu toisiin ihmisiin myös ja erityisesti silloin, kun pilkataan uskomuksia.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Nähdäkseni aika on ajanut kirkkolainsäädäntöön perustuvan vapaapäiväkäytännön ohi. Kirkon tulee pystyä itsenäisesti ylläpitämään omaa juhlaperinnettä. Samalla työmarkkinaosapuolten ja työnantajien tulee huomioida uskonnollisten juhlapäivien vietto.