Kari Markkola (123)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://www.markkola.com/

Olen yrittäjä, myyntijohtaja ja liikkeenjohdon konsultti

Lähes koko urani alkuaikana olen ollut tekemisissä jossain muodossa kansaivälisten yritysten parissa ja pääpainona on ollut uusien liiketoimintojen käynnistäminen, aina ensimmäisestä rekrytoinnista => kannattavan liiketoiminnan aikaansaamiseen. Minulta löytyy kokemusta myös Suomen yrityskentän nykyisestä kannattavuudesta ja haasteista. Oman yrittäjäosaamisen pohjalta ymmärrän yrittämisen liittyvää haastekenttää. Talouden ymmärtäminen on avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin kustannusten rahoittamiseen. Omaan laajan teknologiaosaamisen, jonka näen etuna talousongelmien ratkaisemisessa.

Suomen nykyisessä velka- ja taloustilanteessa tulisi Eduskunnan ja hallituksen huomio olla Suomen kilpailykyvyn palauttamisessa. Velan lyhentäminen ja stien hyvinvoinnin mahdolistaminen lähitulevaisuudessa.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Olisi hyvä ylläpitää keskeisiä arvoja, joita kirkko tuo yhteiskuntaan. Suosittelen että muutosta ei tehtäisi.

Jokainen voi erota kirkosta mikäli niin haluaa.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointia
https://www.markkola.com/