Matti Kotiranta (250)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.mattikotiranta.fi

Olen 37-vuotias kolmen lapsen perheenisä Vantaalta. Ammatiltani olen automekaanikko. Työpaikalla toimin työntekijöiden edustajana Luottamusmiehenä. Olen liikunnan ja musiikin ystävä ja harrastuksiin kuuluu monipuolinen liikunta, elävä musiikki sekä arjen askareet perheen ja lasten parissa.
Olen toiminut valmentajana pojan salibandy harrastuksen parissa. Erityisesti lasten ja nuorten tasapuoliset harrastusmahdollisuudet ovat minulle tärkeä asia.
Työelämässä tulin valituksi Luottamusmieheksi ensimmäisen kerran vuonna 2015. Luottamustehtävän lisäksi olen toiminut Työsuojeluvaltuutettuna. Ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikaisena jäsenenä toisen kuunteleminen, kaikkia osapuolia huomioivan ratkaisun etsiminen, sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat minulle tavoitteita yhteisen hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen puolesta.
Politiikassa olen vielä varsin tuore jäsen. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ammattiyhdistysliikkeen ja luottamustehtävien kautta. Lähdin mukaan vaikuttamaan asettumalla ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2021. Isänä ja Teollisuusliiton edustajana heikommista huolehtiminen, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat minulle tärkeitä arvoja elämässä.
Pienen lapsen syntymän myötä haluan omalta osaltani olla tekemässä Suomesta turvallisen yhteiskunnan työelämässä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla nykysille, sekä tuleville sukupolville.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimen tulee olla kaikille tasa-arvoista, omasta uskonnosta riippumatta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Lasten oikeudet ja omat mielipiteet tulisi ottaa entistä paremmin huomioon omaan uskontoon liittyvissä kysymyksissä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten oikeudet ja omat mielipiteet tulisi ottaa entistä paremmin huomioon omaan uskontoon liittyvissä kysymyksissä. Ympärileikkaus on toimenpide mistä jokaisen tulisi voida päättää itse täysi-ikäisenä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti, työntekijöitä pitäisi kuunnella paremmin esimerkiksi omaan uskontoon ja työhön liittyvistä haasteista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Arkipyhä tulisi olla kaikkien oikeus palkalliseen vapaaseen tasapuolisesti, omasta alasta tai työehtosopimuksesta riippumatta.