Lasse Tähtivaara (121)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Sinimusta liike
Vaalipiiri: Keski-Suomi

- 41.v metsuri
- avioliitossa

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verotusoikeus tulee olla aina vain ortodoksisella ja luterilaisella kirkolla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyinen järjestely on mielestäni toimiva.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias on rippikoulun käytyään mielestäni valmis päättämään uskostaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vain ortodokseille ja luterilaisille järjestetään jumalan palveluksia niitä haluaville.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ainakin lasten ympärileikkaukset pitää kieltää. Jokainen voi täysi-ikäisenä leikellä itsensä miksi haluaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimiä kiduttavat uskonnot tulee kieltää.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Yksityis puolella se voidaan sallia mutta valtion hallinnossa sen on oltava kiellettyä. Esim. poliisi, armeija, palolaitos ja kaikki jotka ovat valtiolla töissä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Suomessa on edelleen jumalanpilkkalaki voimassa. Sitä ei pidä poistaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.