Mikko Kangasoja (88)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/mikko-kangasoja

Sivistynyt kansa huolehtii heikommistaan.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verotus on kustannustehokas perintätapa jäseniltä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Ihmisen tulee tietää niin omasta uskonnostaan kuin muistakin riittävästi. Muu olisi sivistymätöntä ja tietämättömyyden ylläpitoa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jos ET opettaa elämään paremmin, sitten sitä kaikille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Miksi ei? Ne ovat olennaisia kokemuksia oman uskonnon harjoittamisesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Siitä ei ole mitään hyötyä. Riskejä varmasti koituu.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ei ihmisten pukeutumista voi toinen määrätä, ellei säädyllisyys, turvallisuus tms. vaadi.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumala ei pilkasta piittaa, eikä piittaa luottavainen seuraajakaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Jos vapaan syy on kirkollinen, pitää tietenkin kirkon päättää.