Erkki Hurtig (100)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Lappi

66-vuotias kristitty ison perheen isä. Kokenut elämässä monenlaista, myötä- ja vastoinkäymisiä. Ikävät kokemukset hengellisessä taustayhteisössä on pakottanut uudelleenarvioimaan suhtautumistani monin aiemmin mustavalkoisina pitämiin asioihin. Kaikenlaisissa yhteisöissä on vaarana, että yhteisön toimintaan ja jopa normeihin vaikuttaa inhimilliset vallantavoitteet, eikä yhteisön ja yksilön hyvä. Siksi pyrin usein tarkastelemaan ja huomioimaan asioita valtarakenteista käsin, heikomman ja vahvemman ilmiönä. Haluaisin olla heikomman puolella.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkko saa paljon hyvää aikaan resursseilla jotka kirkollisvero mahdollistaa. Kirkosta eroavien määrä pakottaa kuitenkin kirkkoa/seurakuntia tarkastelemaan kriittisesti toimintojaan. Onko joku turhaa, voitaisiinko resursseja hyödyntää paremmin?

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

On luontevaa, että evl-kirkko hoitaa, koska sillä on siihen monisatavuotinen kokemus ja osaaminen. Seurakunnassa voidaan toki käyttä esim haudankaivuussa ulkopuolisia yrittäjiä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

18-vuotiaalla on asia kypsynyt riittävästi , ja hänellä on riittävä harkinta asiassa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen opetus maailmanuskontojen perusteista ja elämänkatsomustiedoista lisää keskinäistä ymmärrystä ja hyväksyntää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tieto ympärillä olevista asioista ei ole koskaan haiaksi

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Yleissivistyksen kannalta olisi hyvä tutustua esim eri uskontojen toimintaan ja tilaisuuksiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärilaikkaus, varsinkin tyttöjen , on haitallinen ja sitä ei tule tehdä muista kuin lääketieteellisistä syistä. Lain on tässä tärkeämpi suojella yksilöä kuin yhteisön tarvetta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

perusteet sisältyvät kysymykseen; Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jos huivista ei ole selkeää haitta, sitä ei tulisi kieltä. Kyse on myös erilaisuuden kunnioittamisesta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Uskontorikosten suojelun kohteena ovat ihmisten uskonnollinen vakaumus ja tunteet sekä uskonrauha. Tavoitteena on suojata yhteiskuntarauhaa ja yleistä järjestystä. Jumalan pilkkaaminen julkisesti on Suomessa säädetty rangaistavaksi uskonrauhan rikkomisena. Uskontorikokset heijastavat yhteiskunnan moraalisia ja eettisiä arvoja, joten säännöksen tulkitseminen voi vaihdella yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen myötä.

Uskonrauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä evankelis-luterilainen tai ortodoksinen kirkko tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkollisilla vapaapäivillä on pitkät perinteet, joista kiinnipitäminen on kulttuurihistoriallisesti arvokasta.