Ninni Saarinen (155)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: https://www.ninnisaarinen.fi/

Tutkijana ja talouspolitiikan harrastajana tiedostan talouden olevan ihmisten välinen sopimus, jota on mahdollista muuttaa tunnistamaan hoivan taloudellinen merkitys.

Metsätieteilijänä ymmärrän metsiemme merkityksen sekä taloudelle että meidän ihmisten hyvinvoinnille. Luonnon kantokyky tulee tunnistaa kaiken päätöksenteon perustaksi.

Haluan varmistaa, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat todellisuutta ihan kaikille. Eriarvoisuus ei ole reilua eikä se ole kenenkään etu.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

On tärkeää tuntea eri uskontoja sekä niiden vaikutuksia nykyisiin tapoihimme ja kulttuureihimme. Kouluissa ei kuitenkaan tarvitse opettaa uskonnonharjoittamista, se kuuluisi mielestäni kirkoille. Pitäisi kuitenkin varmistaa, että opetussisällöt tukisivat lasten ja nuorten arvokysymysten pohtimista avarasti ja eri oppiaineita yhdistellen. Erityisesti elämänkatsomustiedon sisällöt tukevat peruskoulu- ja lukiolain sekä opetussuunnitelman arvopohjaa ja yleisiä kasvatustavoitteita. Siksi tulisikin varmistaa, että tämä säilyy jatkossakin. Toisaalta vaihtoehtona olisi yhdistää uskontoihin tutustuminen esimerkiksi historian opetukseen ja arvojen pohdinta filosofiaan, jota voisi opettaa jo peruskoulussa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Elämänkatsomustiedon avaaminen myös kirkkoon kuuluville oppilaille lisää yhdenvertaisuutta kouluissa. Ei ole keneltäkään toiselta pois, että oppilas voi valita omaa vakaumustaan ja oppimisen haluaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun tehtävä ei ole uskonnollisen vakaumuksen opettaminen, se kuuluu kirkoille ja perheet voivat halutessaan vahvistaa sitä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Samalla tavalla kuin tyttöjen ympärileikkaus, myös poikien ympärileikkaus rikkoo heidän ruumiillista koskemattomuuttaan. Mikään uskonto ei ole korkeammalla kuin ihmisoikeudet ja jokaisen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen tulee varmistaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tavoitteena on kaikkien, myös maahanmuuttajataustaisten, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Jos henkilö omasta tahdostaan haluaa luopua huivista tai sellaista käyttää, sitä päätöstä on hyvä kunnioittaa ellei vahvoja syitä muihin sääntöihin ole.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka laissa on sananvapuden kannalta ongelmallisena. Uskonrauhan turvaaminen voidaan hoitaa muulla lainsäädännöllä esimerkiksi yhdenvertaisuuslailla.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.