Sakari Suomala (145)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: http://www.suomala.fi

Olen Suomalan Sakari, Laukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja, yrittäjä ja ehdolla eduskuntaan Keski-Suomesta.

Saamani luottamus Laukaassa ja laajemmin Keski-Suomessa on rohkaissut asettumaan Suomen Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Yrittäjyyden edellytysten tukeminen on keskeinen tavoitteeni yhteiskunnallisessa työssäni. Yrittäjyys on yhteiskunnan kantava voima. Myös maaseutuyrittäjyys antaa monia mahdollisuuksia.

Toinen kantava voima on työn tekeminen. Tehdä parhaansa on hyvä neuvo. Työ on viisas valinta, vaikka kotiin saisi saman tekemättä mitään.

Kolmanneksi, perhe on tärkein voimavaramme. Perheille tulee antaa apua yllättävissä elämäntilanteissa. Varhainen apu tuo vipua ja tukee elämän töyssyissä sekä vahvistaa kasvavia nuoria elämän polulla.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Nykyinen järjestys on hyvä ja antaa täällä toimiville kirkoille mahdollisuuden tehdä omaa tärkeää työtänsä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

En näe mitään lisäarvoa muuttaa vakiintunutta käytäntöä

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nykyään nuorilla on käytössään paljon neutraalia tietoa, jonka pohjalta he pystyvä aikuisten kanssa keskustelemaan omista valinnoistaan. Rippikoulun käynyt ymmärtää paremmin mistä on kysymys

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mikäli oppitunteja ei lisätä on vaarana että asian tarkastelu jää pintapuoliseksi

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikkien tasapuolinen kohtelu on tärkeää, joten likkuminen molempiin suuntiin on kannatettavaa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kirkolla on suuri rooli jokapäiväisessä elämässämme. Näitä ei tule erotella.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Luojan luomaa ei näiltä osin tarvitse parannella ihmisten toimesta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tämän kieltäminen voi rajoittaa yksilön mahdollisuuksia olla osana yhteiskuntaan.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Arvokkaita asioita on hyvä suojata.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Mikäli puhutaan kirkollisista vapaapäivistä on kirkko asiassa toimija ja siksi heitä on kuultava