Coel Thomas (235)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.coelthomas.fi

Olen 28-vuotias itähelsinkiläinen tutkija ja aktivisti. Koulutukseltani olen yhteiskunnallisen sosiologian maisteri. Olen syntynyt Yhdysvalloissa, mutta kasvanut Helsingissä. Isäni on amerikkalainen ja äitini suomalainen. Puhun siis suomea ja englantia äidinkielinäni. Todisteet kielitaidoistani voit löytää kuuntelemalla podcastiani.

Olen lähtenyt mukaan vihreisiin noin 10 vuotta sitten, koska halusin ennen kaikkea edistää itähelsinkiläisten metsien suojelua. Nykyään keskityn hyvin paljon myös inhimillisen päihdepolitiikan edistämiseen, etenkin kannabiksen kieltolain kumoamiseen. Olen kirjoittanut kannabiksen sääntelymallin, ollut keskeisessä roolissa muuttamassa Vihreiden kantaa asiaan sekä kirjoittamassa nyt käynnissä olevaa lailliseksi.fi -kansalaisaloitetta. Kaupunginvaltuustossa olen jo edistänyt mm. monikielisyyttä, ympärivuorokautista metroliikennettä, Vartiosaaren suojelua sekä yliannostuskuolemien ehkäisyä.

Politiikkani perustuu aina ekolologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteluun ja tämä näkyy myös eduskuntavaalitavoitteissani.

Tulevaisuuden energiajärjestelmämme pohjautuu uusiutuviin energianlähteisiin ja ydinvoimaan. Luonnon monimuotoisuus tulee turvata ja palauttaa, mihin tarvitsemme kunnianhimoista luonnonsuojelua Suomessa ja maailmalla. Taloudessa verojen painopiste tulee siirtää työnteosta kulutukseen ja toimeenpanna perustulo nykyisten kalliiden ja byrokraattisten etuuksien tilalle, jotta voimme turvata ihmisten arjen ja tehdä työllistymisestä kannattavaa. Päihdepolitiikan suunnan on muututtava, mihin kuuluu THL:n ratkaisujen toimeenpaneminen yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi sekä nuuskan ja kannabiksen sääntelyn ja verotuksen aloittaminen. Päihde- ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat myös uudistuksia ja lisärahoitusta. Koulutus on investointi tulevaisuuteen, jota tulee suojella lyhytkatseisilta leikkauksilta. Suomella ja Euroopalla on oltava vankka ja luotettava puolustus ulkoisilta epädemokraattisilta uhilta. Samalla meidän täytyy vahvistaa sekä Suomen että EU:n demokratiaa. Nopeatempoisessa politiikan maailmassa on myös pidettävä mielessä tulevaisuuden isot kysymykset, kuten tekoäly- ja avaruuspolitiikka.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En usko, että tähän asiaan tullaan puuttumaan mitenkään pian. En ole myöskään kuullut hyviä perusteluja näiden kahden uskontokunnan verotusoikeuden poistamisesta. Mielestäni on hyvä, että uskontokuntien jäsenet rahoittavat toimintansa itse, koska mielestäni valtion ei tulisi tätä tehdä. Olisin valmis laajentamaan tätä kaikille haluaville uskonnollisille (sekä miksi ei myös ei-uskonnollisille) yhteisöille. Kohdistuuhan se verotusoikeus kuitenkin vain tämän yhteisön jäseniin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Tiedän ystäväni perheen kokemuksesta, että ainakin Helsingissä jotkut seurakunnat käyttävät valtaansa hautaustoimen suhteen syrjimään ihmisiä. Vierastan siksi heidän valtaansa tässä asiassa sen lisäksi, että mielestäni ihmisen elämän aikaisen uskomuksen ei pitäisi määritellä mihin hänet saa ja ei saa haudata. Vainajien ja heidän perheensä toiveita tulee kunnioittaa. Hautausmaat ovat hyvin pysyviä paikkoja, minkä takia hautaustoimen avaaminen kilpailulle kuulostaa mielestäni oudolta. Kunnat ja valtiot ovat tähän siksi mielestäni soveltuvampia tahoja.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Tietääkseni uskontokunnan jäsenyys ei vaikuta alle 15-vuotiaan elämään, koska he eivät esim maksa kirkollisveroa. Olisin valmis muuttamaan kantaani alemmaksikin, jos saan hyvät perustelut. 15 -vuotiaana ihmisillä on rikosvastuu ja mielestäni heillä pitäisi olla myös silloin äänioikeus. Siksi ehdotan tähän ikärajaksi 15.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

On monia tapoja käsitellä elämää, moraalia ja tämänkaltaisia suuria kysymyksiä. On siksi mielestäni hyvä, että koulussa näitä pyritään käymään ihan omassa aineessaan läpi. En kuitenkaan näe sitä valtion tehtäväksi opettaa lapsia vanhempiensa uskoon, vaan ennemmin antaa yleissivistävää perustietoa Suomen ja maailman eri katsomuksista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tämä on niin helppo ja pieni uudistus, että en ymmärrä miten kukaan voisi vastustaa antaa lapsille tehdä näin pieni valinta kahden oppiaineen välillä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulujen ei tule edistää uskonnollista toimintaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä on räikeä loukkaus lapsen kehon koskemattomuuteen. Monet vanhemmat eivät tarkoita pahaa, kun näin tekevät, koska se liittyy yleensä heidän kulttuuriin. Vanhemmat ja etenkin lapset ovat tässä kulttuurinsa uhreja. Ihmisten tulisi saada päättää omasta kehostaan täysin itse.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten rääkkääminen uskonnon takia on edelleen eläinten rääkkäämistä eikä sitä tule sallia. Suomessa teurastuksessa käytetään esim kaasutainnutusta, joka ei myöskään ole inhimillinen tapa aloittaa teurastus. Jos joku voi tehdä uskonnollista teurastusta niin, että eläin ei kärsi, niin antaa mennä. Nykyinen eläinten tehotuotanto tuottaa kuitenkin huomattavan määrän kärsimystä eläimille, eli suurin ongelma tässä kysymyksessä ei mielestäni ole uskonnollinen teurastus.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Yhtenäinen pukeutumisen ei pidä voida mielestäni vaatia, että ihmisten pitää näyttää hiuksensa. Jotkut eivät tätä halua tehdä ja tämä pitää mielestäni heille sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tämä on mielestäni sananvapauskysymys. Mielestäni toisten pyhinä pitämien asioiden halventaminen on loukkaavaa, mutta ei ihmisten loukkaaminen ole rikollista muissa kysymyksissä. Ei ole perusteltua antaa lain suojaa joidenkin ihmisten jumalille.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkolliskokouksien ei tulisi saada päättää vakiintuneista vapaapäivistä. Tämä on valtion tehtävä.