Teemu Backnäs (18)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.demariteemu.fi

Olen savolaistunut pohjalainen, kahden pojan isä, diplomi-insinööri (x2) ja ehdolla eduskuntavaaliehdokkaaksi.Lapsuuteni elin rannikolla Pietarsaari nimisessä kaupungissa kaksikielisessä perheessä kolmen sisaruksen kanssa. Lapsuuteni oli 90-luvun laman aikoihin, jonka seuraukset omassa perheessä olivat tuolloin hyvin selkeät.

Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana lääketeollisuudessa Finvector nimisessä yrityksessä geeniterapialääkkeiden parissa jossa mm. hyväksyn erilaisia laitteita tuotantoon. Luin ympäristötekniikkaa ja suuntauduin siinä bioprosesseihin, koska halusin tehdä maailmasta paremman paikan ja uskoin koulutuksen olevan väylä siihen. Halu parantaa maailmaa ei ole kadonnut mihinkään, vaan se on kasvanut ja voimistunut oman kahden poikani myötä. Haluan jättää heille ja kaikille tuleville sukupolville paremman maailman ja samat mahdollisuudet, mistä itse olen saanut nauttia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen verotusoikeus voi minun puolesta olla. Jo nyt voi erota kirkosta ja sitä luopua kirkollisveron maksusta. Lisäksi kirkko tekee tärkeää työtä mm.perheiden puolesta, jonka näen arvokkaaksi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Nykyinen järjestely on toiminut pitkään, mutta kansainvälistyvässä Suomessa alkaa olemaan myös muita uskontokuntia kuin kristillisiä. Muiden uskontokuntien edustajat varmasti haluavat noudattaa omia tapojaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nykyisin asia on näin:"12-vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella ja 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta."

Minusta 15 vuotias voisi olla sopiva ikäraja. Nämä ovat vähän hankalia kysymyksiä, koska joissakin yhteisöissä ei ole uskonnonvapautta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Minusta olisi järkevämpi siirtyä yhteiseen Elämänkatsomustietoon tai etiikan opetusta. Kansainvälistyvässä Suomessa voi olla hankala järjestää uskonnonopetusta kaikille eri uskontokunnille. Olemme kuitenkin kaikki samaa ihmiskuntaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehkä mielekkäintä olisi avata Elämänkatsomustieto kaikille halukkaille. Siellä käydään myös läpi eri uskontokuntien keskeisiä uskomuksia.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Minusta joidenkin tilauksuuksiin osallistuminen on ok. Esim. joulun alla joulukirkkoon. Suomella on kuitenkin kristilliset perinteet ja kirkolla on vahva rooli kansansivistäjänä ja lukemisen edistäjänä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

En näe järkevänä, että poikalapsista leikataan palasia pois uskonnolisista tai kulttuurillisista syistä. Lääketieteelliset syyt ovat ymmärrettäviä. Minusta sekulaarisena maana meidän pitää pystyä puuttumaan, niin poika kuin tyttölasten ympärileikkauksiin. Tässä valistus toiminee parhaiten.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Lähtökohtaisesti kärsimys tulee minimoida, eikä uskonnolisia poikkeuksia ole mielekästä edistää. Jos on jotain erityisiä perusteita, niin verenlasku samaan aikaan tainnutuksen kanssa voidaan sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Sekulaarisena maana on minusta ymmärrettävää, että uskonnollisia symboleita ei tuoda julki asiakaspalvelussa eivätkä ne edistä integraatiota. EU-tuomioistuin istuu hyvin oikeustajuuni ja asiakaspalvelussa on muutenkin hyvä toteuttaa ns.neutraalialinjaa.

Maahanmuuttajanaisten työllistymisessä on kuitenkin haasteita. Työllistymiseen pitää pystyä vastaamaan esim. tehtävillä, jotka eivät ole suoraan asiakasrajapinnassa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Absurdia että joku voidaan haastaa oikeuteen jumalanpilkasta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Näihin vapaapäiviin on kulttuurihistorialliset ja uskonnolliset syyt. Ne ovat osa meidän kansakuntaa ja minusta olisi hyvä olla jatkossakin. Ehkäpä sitten uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunnilla voitaisiin opettaa, että miksi nämä ovat pyhäpäiviä.