Petra Haapa-aro (95)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://tuusula.vas.fi/

Olen 41-vuotias SoTe-alan ammattilainen, jolla kokemusta takana jo parisenkymmentä vuotta, sivussa teen järjestyksenvaljojan hommia. Taustoiltani olen ay-aktiivi ja mukana useammassa luottamustehtävässä niin ammattiyhdistys- kuin vapaa-ajankin toiminnassa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkolla ei tulisi olla erillistä yksinoikeutta verotusoikeuteen tai vaihtoehtoisesti muut uskontokunnat tulisi rinnastaa samaan oikeuteen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Hautaustoimi tulisi järjestää tasapuolisesti siten, että myös kunnat ja valtio osallistuisi sen toteuttamiseen eikä ainoastaan Evankelis-luterilainen kirkko. Tämän lisäksi valtion tulisi tukea myös muita hautauksia ja hautausmaita samoin kuin evankelis-luterilaisen kirkon hautauksia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Maailman uskontojen perusteet on osa yleissivistystä, mutta samoin elämänkatosmustietoa tulisi opettaa yhtä laajassa suhteessa

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Nykyisin ei ole tasa-arvoista mahdollisuutta valita, tasapuolisuuden ja valinnanvapauden mukaan jokaisen tulisi saada itse valita kumman opetuksen haluaa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tilaisuuksia järjestäessä tulee ottaa huomioon muidenkin uskontojen tilaisuudet ja järjestää niitä samanarvoisesti. Oppilailla tulee olla mahdollisuus valita, osallistuvatko niihin vaiko ei. Valinnanvapaus tulee säilyttää näitä tilaisuuksia suunnitellessa ja järjestäessä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus on pahoinpitely, sitä ei tule missään nimessä sallia uskonnollisista syistä johtuen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastus tulee kieltää lainsäädännöllä, kaikki eläimiin kohdistuva epäeettinen ja turhaa kärsimystä aiheuttava toiminta tulee kieltää.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Meillä on uskonnonvapaus ja ketään ei saa syrjiä sen perusteella. Jokaisella tulee olla edelleen oikeus toimia ja pukeutua oman uskomuksensa ja uskontonsa mukaisesti.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vakiintuneet vapaapäivät tulee säilyttää nykyisellään, nämä vapaat ovat jo vakiintuneet käytäntöön.