Karri Teräs (35)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: http://www.karriteras.fi

Tekoälyinsinööri Jyväskylästä. Aion käyttää ihan oikeaa älyä jotta saadaan Suomi 15 vuoden horroksen jälkeen takaisin kehityksen raiteille.
Erityisesti sydämeni lähellä olevia asioita tässä nykyisessä myllerryksessä ovat jo nyt työmarkkinoita mullistavan tekoälyvallankumouksen hallinta, maahanmuuttolainsäädäntö - haluan tuoda Suomeen läpinäkyvän ja reilun pistejärjestelmän, sekä Suomen tulevaisuus ja paikka länsimaana. Tule juttelemaan ja esittämään kysymyksiä www.karriteras.fi

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Valtionkirkko-instituutio on ollut tärkein syy uskonnollisuuden romahtamiseen Euroopassa. Lisäksi instituutio on uskonnonvapauden vastainen.

On ihmisen oma vapaa valinta kuulua tai olla kuulumatta johonkin uskontokuntaan. Näiden uskontokuntien tulisi kuitenkin olla valtion edessä samalla viivalla. Mikäli ne kustannetaan verotusoikeudella tai seurakuntalaisten (mahdollisesti verovapaalla) rahoituksella kuten Amerikassa on minulle toissijaista. Luulen kuitenkin että siirtyminen jälkimmäiseen malliin olisi kirkon tällä hetkellä tarjoamien palveluiden kannalta kuten myös kulttuurisesti Suomeen huonommin istuva vaihtoehto.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimen tulisi olla vapaata kaikille uskontokunnille, ja lisäksi yksityisille yrittäjille.
Kyse on jälleen sekä uskontokuntien tasavertaisuudesta valtion edessä, kuten myös yksilön vapaudesta valita.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Uskontokuntaan kuuluminen on asia jonka voi aina myöhemmin muuttaa. En näe mitään todellista syytä miksi 15-vuotias ei voisi päättää tälläistä omantunnon asiaa itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Tärkeintä on se, että etiikkaa yleensä opetetaan, tapahtuu se sitten yleisen elämänkatsomustiedon tai oman uskontokunnan oppien kautta. Vaatimuksena kuitenkin se, ettei valtion uskonnonopetus voi olla ristiriidassa perustuslaillisten oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Viittaan edelliseen vastaukseen 15-vuoden iästä jolloin mielestäni ihminen on pätevä päättämään paitsi uskontokuntaan kuulumisesta, myös sen opetuksesta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun ei pidä järjestää yhden uskontokunnan tunnustuksellisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia.
Pidän nykyistä lakia hyvänä, jossa tilaisuuksia ei kielletä, mutta niihin osallistumisen tulee olla aina vapaaehtoista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Mielestäni kaikki tämänkaltainen ruumiin muokkaus uskonnollisista syistä ilman asianosaisen lupaa on vähintäänkin ongelmallista. Ympärileikkausta ei tulisi tehdä ennen kuin lapsi osaa itse päättää asiasta - mielestäni 15 vuoden iässä.
Toki käytännössä ympärileikkauksen kieltäminen Suomessa johtaisi vain leikkausturismiin muualle. Edelleen ympärileikkaus on niin yleinen tapa globaalisti, ja kun vielä ottaa huomioon että esinahan uudelleenkasvattaminen on mahdollista, en näe kieltoa käytännössä tarkoituksenmukaisena.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Nykyinen kompromissi jossa verenlasku ja tainnuttaminen aloitetaan samalla hetkellä on mielestäni paras mahdollinen. Täysin perinteistä halal- tai kosher-teurastusta ei tule sallia eläimen kärsimysten takia, mutta täyskielto taas johtaa kaiken kosher- ja halal-lihan tuontiin maista, joissa eläinten hyvinvointiin tähtäävä lainsäädäntö on ei ole välttämättä millään tolalla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Kannatan brittityylistä uskonnonvapauskäsitystä jossa jokainen saa käyttää uskontonsa tunnuksia ranskalaistyylisen sijaan, jossa kukaan ei saa näyttää ei-sekulaarisia tunnuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Laki on mielestäni yleisen kohteliaisuussäännön kirjaus ja tarpeellinen käytännössä yhteiskuntarauhan kannalta.

On kuitenkin huomionarvoista että lain tulee olla kaikille sama. Ei voi olla niin, että yhden uskontokunnan symboleita saa pilkata vapaasti samalla kuin toisen varovaisesta kritiikistä joutuu raastupaan - vain koska toisen uskontokunnan edustajat vartioivat puhetta tarkemmin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kannatan näiden vapaapäivien pitämistä mahdollisimman hyvin paikallaan ja kirkolliskokous toimii tässä yhtenä jarruna lisää.
Työaikalakiin siirtäminen altistaa perinteiset vapaat mielivaltaiselle siirtelylle kulloistenkin talous- ja työvoimapoliittisen tuulien mukaan.
Esimerkkinä juhannus joka on jo nyt siirretty kirkolliselta paikaltaan 24. kesäkuulta nykyiselle paikalleen lauantaille työvoimapoliittisista syistä.