Nina Miettinen (228)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://ninamiettinen.fi

Olen 30-vuotias kestävää tulevaisuutta tavoitteleva maailmankansalainen Helsingistä. Koulutukseltani olen maantieteilijä, filosofian maisteri Helsingin yliopistosta ja työtä teen järjestöalalla nuorten harrastusmahdollisuuksien eteen. Omiin harrastuksiini kuuluu erilaisten liikuntalajien kokeilu, työmatkapyöräily ja -rullaluistelu, villasukkien neulominen sekä hyötykasvien kasvattaminen parvekepuutarhassa. Asun Herttoniemessä puolisoni ja 17-vuotiaan vaihto-oppilaan kanssa. Haluan eduskuntaan rakentamaan kestävää, inhimillistä ja avointa Suomea ja maailmaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Verotusoikeutta voisi hyvin laajentaa myös muille kuin uskontokunnille, esimerkiksi järjestöille. Se olisi yksinkertainen tapa ohjata enemmän varoja niihin kohteisiin, joita ihminen haluaa tukea.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Näen, että tämä voisi olla luonteva valtion tai kuntien tehtävä, mutta samalla olisi hyvä tarjota kaikille uskonnoille yhdenvertainen oikeus hoitaa hautaustoimea niin halutessaan. Tukea tähän tulisi myöntää kaikille tasapuolisesti.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Uskonnonvapaus kuuluu myös lapsille.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Oman uskonnon opetuksen pitäisi ensisijaisesti kuulua uskonnollisille yhteisöille ja koulussa voisi opettaa kaikille kaikkia katsomuksia tasapuolisesti. Mikäli tähän siirrytään, tulee pitää huoli siitä, että nykyisen elämänkatsomustiedon sisällöt säilyvät osana uutta katsomusainetta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Uskonnonvapauden mukaisesti oppilaiden on pystyttävä halutessaan valitsemaan myös elämänkatsomustieto, vaikka he kuuluisivat johonkin uskontokuntaan. Parasta olisi, jos siirryttäisiin kaikille yhteiseen katsomusaineen opetukseen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

En näe tarvetta jumalanpalveluksiin osallistumiseen nykyisessä laajuudessaan. Mikäli uskonnonopetus kuitenkin jatkuu, tunneille osallistuvat voivat hyvin osallistua jumalanpalvelukseen osana opetusta. Mahdollisuutta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin osana koulupäivää tulisi silloin tarjota myös muiden uskontokuntien oppilaille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tehtävä ympärileikkaus tulee lopettaa, sillä se loukkaa lapsen koskemattomuutta Täysi-ikäinen ihminen voi itse päättää, haluaako ympärileikkauksen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kärsimystä tulisi vähentää muun muassa kieltämällä rituaaliteurastukset.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttö tulee sallia. Vain harva ammatti on sellainen, jossa huivin käytöstä koituisi haittaa. Esimerkiksi ruokakaupassa huivi ei vaikuta työntekijän osaamiseen tai pystyvyyteen millään tavalla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Pidän riittävänä, että meillä on voimassa laki, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää vastaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Koska muillakaan uskonnoilla ei ole tällaista erityisasemaa, tulisi siirtyä käytäntöön, jossa valtio päättää kaikista kansallisista juhlapäivistä.