Jari Kinnunen (87)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: http://www.kinnusenjari.fi

Olen 62 vuotias isä ja isoisä. Perheessämme on kasvanut kuusi lasta ja lapsenlapsia on saman verran. Nyt asustelemme kahdestaan vaimon kanssa ja huolehtia pitää toistenne lisäksi lähinnä Resu-koirasta.Olen taustaltani poliisi. Aloitin poliisin taimena syksyllä 1981. Poliisin tarjoaman koulutuksen lisäksi olen opiskellu Helsingin (VN) ja Tampereen (HTM) yliopistoissa. Toisen uran olen tehnyt kriisinhallintatehtävissä, joissa on vierähtänyt useita vuosia. Tällä hetkellä olen varsinainen jäsen perustuslaki- ja liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Olen lakivaliokunnan varajäsen. Toimin myös Nokian kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, Pirkanmaan aluevaltuustossa sekä maakuntavaltuustossa. Autan ihmisiä siinä missä voin, olen avoin ja suora. Minulle on tärkeää koti, usko ja isänmaa. Koti tarkoittaa minulle perhettä ja sukua. Usko tarkoittaa minulle vapautta uskoa mihin haluaa - tai olla uskomatta. Isänmaa merkitsee minulle vapaata, demokraattista, turvallista ja lakeihin perustuvaa paikkaa asua ja elää.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Olen hieman jäävi vastaamaan, koska en itse maksa kirkollisveroa. Näen kutenkin niin, että kirkon ja uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa voi jokainen rahoittaa jos niin haluaa. Auttamistyö, jota ne tekevät on tarpeellista ja arvokasta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En lähtisi hautaustointa yksityistämään. Tälläkin hetkellä Ev.Lut hautausmaahan pääsee, vaikka ei kirkkoon kuuluisi. Minulle hautaukseen ei liity sellaisia arvolatauksia, että niiden vuoksi hautaustoimi pitäisi alistaa bisnekselle. Omalta osaltani olen tavan ja paikan jo päättänyt, eikä se paikka tule olemaan minkään kirkon mailla

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Muutaman lapsen kasvatukseen osallistuneena ja omankin vielä muistavana sanoisin, että kyllä nuori on 15 vuotiaana kypsä päätöksen tekemään.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mielestäni on oikein, että opetetaan sekä elämänkatsomustietoa että uskontoa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Elämänkatsomustaitia voisi opettaa kyllä kaikille. Se voisi lisätä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Eikä se uskonnoista tietäminenkään kenellekään haitaksi ole. Tietoisuus niistä toimii yhtälailla ymmärryksen levittäjänä ja suvaitsevaisuutta lisäävänä, kuin ET:n opetuskin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Aika latautunut kysymys. Mielestäni joulujuhlaan ja kevätjuhlaan, joissa lauletaan virsiä saa osallistua kuka vaan. Jos vanhemmat katsoo, ettei se heidän lapsilleen soci, niin lapset jäävät pois ilman suurempaa numeroa. Todistusten jaosta voisi kehittää sellaisen juhlavamman tapauksen, johon kaikki voivat osallistua ilman, että uskosta tulee puhetta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Sekä juutalaiseen että islamin uskoon kuuluu ympärileikkaus. En näe siinä ongelmia, kunhan se toimitus tehdään lääkärin - pätevän lääkärin - toimesta. En ylipäätään koe tarpeelliseksi koko keskustelua siitä millaiset varustukset kullakin miesoletetulla on.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinsuojelulaki on selkeä ohjenuora.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Mikäli huivi jossakin tehtävissä voi olla hygieniariski, niin henkilölle pitää osoittaa muita tehtäviä. En väitä, että huivi olisi riski, mutta tietäen meidän tiukat vaatimukset, se saattaa jonkun tulkitsijan ja tulkinnan mukaan olla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Kyllä, koska meillä elää edelleen sellaisia ihmisiä 2022, joiden käsitys hyvistä tavoista poikkeaa valtaosan käsityksistä. Se ettei siedä jotakin uskontoa on ihan fine. Se ei ole, ettei osaa käyttäytyä ja antaa ihmisten uskoa mihin haluaa. Jumalanpilkan rangaistavuuden tarkoituksen näen yhteiskuntarauhan kannalta merkityksellisenä, ennemmin kuin jonkin uskonnon Jumalan/jumalien aseman korostamisen ja kunnisn suojaamisen kannalta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Minulle on ihan sama missä laissa niistä päätetään. Nehän ovat vapaapäiviä kaikille paitsi yrittäjille ja niille, joiden työssä on hommat pyörittävä 24/7/365, ja joiden kohdalle tuolloin vuoro sattuu. Heitä on melkoisesti. Pitäisikö heille korvata menetetty vapaa?