Maija Karhunen (73)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://www.facebook.com/MaijaKarhunenVasHelsinki/

Olen 35-vuotias projektijohtaja ja tanssija Helsingistä. Tällä hetkellä työskentelen vammaisten taiteilijoiden oikeuksien edistämiseksi parissa. Politiikan saralla toimin Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasiain jaostossa.

Eduskuntavaaleissa ajan oikeudenmukaista ja tulevaisuuteen katsovaa talouspolitiikkaa ja riittävää toimeentuloa kaikille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisi on ratkaistava laittamalla hoitajien palkkaus ja työolot kuntoon ja varmistamalla inhimilliset, laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille. Haluan yhteiskunnan, joka ei sairastuta ketään. Ajan yksinasuvien asemaa ja lapsen oikeutta hyvään elämään. Tavoittelen Suomeen kunnianhimoista vammaispolitiikkaa ja kulttuurille sen ansaitsemaa asemaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En tyrmää verotusoikeuden poistoa täysin. Kaipaan lisätietoa siitä, millaisia vaikutuksia poistolla olisi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat yksipuolisia (eivätkä näy tässä), siksi vastasin "Ei mikään edellisistä". Sekä uskonnollisten yhdyskuntien että valtion ja kuntien tulee kantaa yhteisesti vastuu hautaustoimesta, kysymys ei ole joko tai.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nuorten itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa esimerkiksi mahdollistamalla nuoren oikeus päättää uskontokuntiin kuulumisesta. Monet nuoret muodostavat katsomuksia ja vakaumuksia jo varhain.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Tärkeää on myös pohtia kaikille yhteisen katsomusaineen varsinainen sisältö tarkasti.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus alaikäisillä lapsilla loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Punnittavana on eläimen kärsimyksen vähentäminen ja uskonnollisen perinteen noudattaminen, jolloin oma vaakakuppini kallistuu eläimen kärsimyksen vähentämiseen. Samoin voidaan kysyä, onko kristillisessä joulupöydässä välttämätöntä nähdä joulukinkku, siis onnettoman ja kärsimyksentäyteisen elämän elänyt tehotuotettu sika.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttö kuuluu henkilökohtaiseen oikeuteen ja vapauteen käyttää omassa pukeutumisessa uskonnollisia ja kulttuurisia symboleja eikä se ole keneltäkään muulta pois. Musliminaiset eivät tarvitse hyväksyntää omille valinnoilleen ja tavoilleen pukeutua sekä ilmaista itseään.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Vaikkei pilkkaa tule kieltää laissa, uskontoihin ja esimerkiksi uskontojen pyhiin kirjoituksiin ja symboleihin tulee suhtautua kunnioittavasti. Kanssaihmisillä on oikeus uskoa ja olla uskomatta. Eripuran lietsominen ja tahallinen loukkaaminen ei edistä yhteiskuntarauhaa. Kritiikkiä saa toki esittää, joskus mauttomastikin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Siirtymä vapaapäivien määräytymiseen työaikalain perusteella täytyy toteuttaa niin, ettei vapaapäivien määrä vähene.