Satu Viksten (118)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Häme

Minulle tärkeät asiat:

⭐ Lapset, nuoret, perheet ja heidän hyvinvointi
⭐ Sosiaali- ja terveysala
⭐ Eriarvoisuuden kaventuminen ja sosiaalisten ongelmien väheneminen yhteiskunnassa. Olla niiden ääni, joka ei kuulu, koska jokaisella on ihmisoikeudet.
⭐ Väkivallan vähentäminen yhteiskunnassa yksilötasolla, yhteisötasolla, mutta myös rakenteellisella tasolla.
⭐ Reilu työelämä

Kuka minä olen:

Olen 35-vuotias äiti Tammelasta. Työskentelen lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä ja olen koulutukseltani Sosionomi (AMK) sekä valtiotieteiden maisteri. Elämänkokemukseni, työni ja koulutukseni kautta minulla on monipuolisesti näkemystä ihmisten erilaisista elämäntilanteista ja sosiaalisista ongelmista.

Itselleni tärkeä arvo niin työssä, kuin vapaa-ajalla on ihmisarvo. Arvostan rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä. Olen yhteistyökykyinen - kuuntelen, kysyn ja keskustelen. Osaan kuitenkin olla päämäärätietoinen, periksiantamaton sekä seistä sanojeni takana. Kaikesta en tiedä, mutta olen valmis ottamaan selvää. Olen ahkera, innokas ja toimeen tarttuva.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Mielestäni tämä olisi oikeudenmukaista. Verotuksen ja siitä saatavan rahoituksen kautta eri uskontokunnilla olisi mahdollisuus panostaa omaan toimintaan enemmän.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Eri uskontokunnilla voisi olla omia hautausmaita ja ja korvaus hautaustoimesta maksettaisiin hautausten lukumäärän mukaisesti. Se miten tämä korvaus tulisi käytännössä järjestää vaatisi itseltäni enemmän perehtymistä asiaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Tämä tietysti riippuu lapsen ikä-ja kehitystasosta, mutta 12-vuotiaalla on jo monia juridisia oikeuksia,joten miksi hän ei olisi kykenevä päättämään uskontokuntiin kuulumisesta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen katsomusaine olisi tasa-arvo teko ja laajemmin se lisäisi ymmärrystä sekä kykyä asettua toisten asemaan. Aiemmin olemme voineet elää näennäisesti omassa kuplassa suomessakin, mutta päivä päivältä olemme globaalimmassa ympäristössä, jossa on laajemmin hahmotettava esimerkiksi erilaisia uskontoja ja kulttuureja ja niiden vaikutuksia. Ymmärrys omasta uskonnosta ja sen opetus on tärkeää, mutta siitä tulisi olla nykyistä suurempi vastuu vanhemmilla, omilla uskonnollisilla yhteisöillä ym.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Lapsella on oikeus ikä- ja kehitystaso huomioiden osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Jos lapsi haluaa opiskella ennemmin elämänkatsomutietoa, miksi meidän tulisi velvoittaa hänet opiskelemaan uskontoa? Vanhemmilla ja omilla uskonnollisilla yhteisöillä tulisi olla suurempi vastuu uskonnon opettamisesta ja sen ylläpitämisestä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Evankelis-luterilainen uskonto on merkityksellinen oman kulttuurimme kannalta, joten mielestäni näitä tulisi tarjota, mutta ei niihin voida velvoittaa. Tilaisuudet tulisi kuitenkin järjestää niin, että ne mahdollisimman vähän vaikuttaisivat negatiivisesti niihin lapsiin, jotka eivät osallistu jumalanpalvelukseen. Suhtaudun kriittisesti esimerkiksi lukukauden päätöstilaisuuksiin, jotka järjestetään kirkossa. Usein samalla jaetaan todistukset ja tämä aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta oppilaissa, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi ole tilaisuudessa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

En hyväksy silpomista.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Mielestäni uskonnon ei tulisi satuttaa ketään tai aiheuttaa kärsimystä. Tämä kuulostaa ehkä naivilta ajatukselta, kun uskonnon nimiin on taidettu eniten tappaa ihmisiä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttö ei vahingoita ketään, kunhan se on naisen oma päätös. Eihän kristityiltäkään vaadita, että kaupan myyjänä et voi käyttää koruissa tms ristiä. Ja jos vaaditaankin niin tämä on täysin oma kysymyksensä jota voisi kyseenalaistaa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.