Saara Hyrkkö (204)

Tulos: Valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.saarahyrkko.fi

Olen vihreä kansanedustaja, diplomi-insinööri, pienen pojan äiti ja partiolainen. Teen sitkeästi ja tuloksellisesti töitä paremman maailman puolesta. Työssäni saan olla yhtä aikaa kriisinkestävä neuvottelija, utelias sillanrakentaja ja analyyttinen optimisti.

Maailma on täynnä mielenkiintoisia ja raastavia ongelmia ratkottavaksi. Siksi tavoittelen jatkoa työlleni kansanedustajana. Viime vuodet eduskunnassa ovat olleet poikkeuksellisia. Uskon, että sen myötä kertynyttä kokemusta kriisiajan päättäjänä toimimisesta tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Eduskunnassa toimin vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja teen tällä hetkellä töitä erityisesti koulutuksen, tieteen ja kulttuurin, tasa-arvon ja nuorten hyvinvoinnin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Elämänkatsomustiedon kaltainen yhteinen katsomusaine voisi korvata eriytetyn uskonnon opetuksen vähintäänkin pääosin. Tavoitteena olisi vahvistaa ymmärrystä erilaisia arvoja, katsomuksia ja uskontoja kohtaan. Oppilaiden oman maailmankatsomuksen rakentumista tulee tukea - perustui se sitten uskontoon tai johonkin muuhun.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Neuvottelin aihetta koskevia kirjauksia eduskunnan hyväksymään mietintöön, kun käsittelimme kansalaisaloitetta tyttöjen sukuelinten silpomisesta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tiedämme tänä päivänä niin paljon enemmän eläinten kokemasta kivusta ja kärsimyksestä, että historialliset syyt eivät riitä perustelemaan uskonnollisiin rituaaleihin liittyvää kärsimyksen aiheuttamista. (Sivumennen sanoen on toki todettava, että myös esimerkiksi turkistarhaus ja nykyisenkaltainen tehotuotanto aiheuttavat eläimille valtavasti kärsimystä, eikä sillekään ole sen kummempia hyväksyttäviä perusteita. Niihinkin tulisi lainsäädännöllä puuttua.)

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Pukeutumiseen puuttumisella tulee olla painavat perustelut. Kaupan myyjän ja tavanomaisen huivin kohdalla sellaisia on vaikea nähdä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalat eivät tarvitse lain suojaa. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on suositellut pykälän poistamista, sillä se ei ole sopusoinnussa sananvapauden kanssa. Ketään ei silti saa syrjiä uskonnon perusteella, ja esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottaminen on syystäkin kiellettyä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.