Mikko Luomala (135)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://mikkoluomala.fi

Uskonolla ei tule olla enempää tai vähempää oikeuksia kuin luonnollisella henkilöllä. Eikä kenenkään uskonnon tule olla ylempänä tai alempana kuin toisen. Uskonnollista toimintaa on vain rajoitettava, kun se uhkaa kansallista turvallisuutta tai uskonnolliset henkilöt tekevät itse rikoslain (39/1889) mukaisia rikoksia. Myös uskonnollisen yhteisön jäseniä pitää suojata rikollisilta, jotka haluavat luoda heille uhrikokemuksia.

Suomessa on tarvetta todisteaineistopohjaiselle päätöksenteolle ja Suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka vaativat vuosikymmen pitkäjänteisen ponnistelua. Meidän on valittavat mitkä julkiset palvelut ovat tärkeitä.

Suomesta puuttuu terve Pidä Puolesi Suomi - ajatelu (Stand Your Ground Finland), jossa yhdistymme monimuotoisena kansakuntana pitämään puoliamme kansainvälisessä politiikassa. Nyt Suomessa annetaan liian helposti periksi ja olemme mallioppilaan roolin vankina.

Mikään ei ole varmaa kuin epävarma ja voin ainoastaan luvata tekeväni parhaani, sillä ajalla mitä minulla on elämässä jäljellä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Paradoksi on, että uskonnoissa on kyse elämästä suuremmista abstrakteista asioista, mutta uskon kautta ei rakenneta uskonnollisia tiloja eikä uskontoa hoitavat ihmiset pysty elämään "pyhällä hengellä". Välillä mietin, jos uskonnolla on valtaa, niin miksei uskonnollisissa rituaaleissa saada niitä resursseja siltä elämää suuremmalta asialta, vaan resurssit pitää kerätä uskonnollisen yhteisön jäseniltä?

Jokainen saa uskoa mihin haluaa eikä sitä saa rajoittaa, myös ihminen saa luovuttaa omaisuutensa uskonnolliselle yhteisölle, jos uskoo sen olevan tarpeen.

Itse ehdotan verotusoikeutta sillä perusteella, että ihminen saa valita mihin uskontoon kuuluu tai suoraa toiminnan rahoittamista seuraajien puolelta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi on kuitenkin palvelu, vaikka siinä on tunteet pelissä. Niin se pitää avata markkinataloudelle. Ellei sitten joku elämää suurempi järjestä sitä ilmaiseksi?

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Osa lapsista syntyy uskonnollisiin yhteisöihin, ja he alistuvat niille uskomuksille. Heidän pitää saada nähdä, että mitä muita uskonnollisia vaihtoehtoja on. Se ei varmaa ole sen elämää suuremman tahtotila (jos sellaista edes on olemassa), että on vain valittu joukko, johon on kuuluttava? Miten se edes verifioidaan?

Cults: Dr. Margaret Singer Speaks at Conference
https://www.youtube.com/watch?v=g9rj4R4QhQg

What Is A Cult and How Does It Work?
https://www.youtube.com/watch?v=8bRBFhMEQFk

Leaving a Cult
https://www.youtube.com/watch?v=UO0vPYd9Txw

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnollisia uskomuksia ja rituaaleja ei tule opettaa lapsille, jotka eivät ole valmiita alistumaan niihin ilman, että tietävät mihin ne vievät ja mikä on niiden konstruktoitu tarkoitus.

Uskonnon opettaminen on haastavaa, kun tasa-arvon nimissä kenenkään uskonnolla ei ole enempää tai vähempää oikeuksia. Niin miten opettaa oppilaille kaikista mahdollista uskonnoista tasa-arvoisesti, kun on uskontoja jotka eivät ole "järjestäytyneet"?

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ihmisen kuuluu saada valita mille tiedolle hän alistuu. Emmekö uskoo enää vapaaseen tahtoon?

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tasa-arvon nimissä jokaisella uskonnolla on samat oikeudet eikä millään uskonnolla ole ylitse toisen oikeuksia. Koulun pitäisi tasa-arvon nimissä viedä oppilaat alistumaan jokaiselle uskonnolle, mutta miten se tehdään?

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ihmisellä pitää olla oikeus omaan kehoonsa ja uskontonsa varojalla hän saa tehdä valintoja omalle keholle. Itse en salli alaikäisten ympärileikkauksia uskonnollista syistä, koska alaikäiset eivät välttämättä vielä ymmärrä valintojensa seurauksia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tässä on eläinten oikeudet ja ihmisten uskomuksien tavoitteet ristiriidassa. Ne ketkä kannattavat tiukasti eläinten oikeuksia ovat tätä vastaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Se on oma asiansa missä kaikkialla saa harjoittaa uskontoansa. Vaikka nämä ovat korkealentoisia asioita ja niistä pidetään tiukasti kiinni. Niin työturvallisuussyistä pitää voida asettaa rajat työntekijän pukeutumiselle, koska itse en halua lähettää uskovaisia ihmisiä työelämässä kaatuneiden ihmisten joukkoon, koska työpaikalla voi olla laitteita joihin huivit voivat tarttua [1]. En ota siihen kantaan mikä on elämää suuremman tahto, kun en tiedä mitä se on. Se tiedän, että meidän työturvallisuuslakimme (2002/738) kieltää työntekijöiden vammautumiset ja kuolemat työpaikalla [2] ja tämä laki on meidän ihmisten tahtotilamme [3].

[1] https://www.thestar.com/news/gta/2018/04/02/what-happened-the-day-amina-diaby-died.html
[2] https://totti.tvk.fi/tottipublic/totcasepublic.view?action=caseList&totType=TOT
[3] https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tämä on hankala asia. Tässä on ristiriidassa sananvapaus ja vapaus uskoa, että pyhää asiaa saa vihata ja pilkata sekä että pyhää asiaa ei saa missään nimessä pilkata. Itse en tiedä maailmaa, jossa ei olisi uhrikokemuksia. Itse näen siinä vaaran, että sallitaan uskonnollisen ryhmän provosointi, joka johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen yhteiskunnassa, kun minun uskontoni on vaarassa. Mutta sekin on arvo, että uskoo että pyhää asiaa pitää pilkata. Kysymyksessä on nyt vain siitä, että saako uskonnollinen yhteisö poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän suojan sekä yksityisen turvallisuuden suojelun? Itse en voi antaa ehdotonta uskonrauhan suojaa, muuta kuin uskonnolliselle yhteisölle suojan itse suojata itsensä oman yhteisön sisällä, kun on yhteisöjä, jossa rikollisesti hyväksikäytetään yhteisön jäseniä tai muita ulkopuolisia. Uskonnollisen yhteisön jäsenet kokevat myös itse uhrikokemuksia ja ovat rikoksien uhreja [1-4].

[1] https://www.mdpi.com/2077-1444/9/5/141/htm
[2] https://academic.oup.com/socrel/article-abstract/78/2/192/3089763?redirectedFrom=fulltext
[3] https://www.patheos.com/blogs/scienceonreligion/2013/06/how-criminals-use-religion-to-justify-their-crimes/
[4] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0735648X.2019.1628801?journalCode=rjcj20

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Pitäisikö myös muiden uskontojen vapaapäivät lisätä lakiin tasa-arvon nimissä?