Maarika Karjalainen (67)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: https://hokkalantila.fi/fi_FI/maarika-karjalainen

51-vuotias naimisissa vuodesta 1991 saakka ollut, kolmen lapsen äiti, kahden lapsenlapsen isoäiti ja yrittäjä.
Yrittäjäperheessä kasvanut ja itse vuonna 2007 perustanut oman osakeyhtiön, jota luotsannut eteenpäin.
Koulutukseltani olen sosionomi AMK, ADHD/neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner eli mielikuvaohjaaja. Koulunkäynninohjaaja sekä pukuompelija, jonka piti jatkaa äidin ompelimoa mutta veri veti lasten ja nuorten pariin.

Koulumaailmassa sekä lastensuojelutyötä tehnyt koko 2000-luvun ja valmentavan työotteen ammattilainen. Erityislapset lähellä sydäntä sekä heidän pärjääminen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Suomen valtio on velkaantunut tällä hetkellä niin suuresti, että täytyy tarkkaan harkita onko ajankohta nyt vai myöhemmin sillä kaikki uudistukset maksavat. Nyt täytyy kääntää laivan suunta siten, ettemme enää velkaannu lisää.
Siitä syystä tällaiset hankkeet tulee mahdollisesti jättää uudistuksina myöhempään ajankohtaan, vaikka asiallinen ja tasapuolistava uudistus olisikin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Jokaiselle suomalaiselle kuuluu hautaustoimi riippumatta siitä kuuluuko evankelis-luterilaiseen tai muuhun kirkkoon.
Vaikka vainaja olisi maksanut koko elämänsä kirkollisveroa, hänen omaistensa tai hänen itsensään tulee ostaa hautapaikka - outoa. Lisäksi tätä hautapaikkaa ei ylläpidä kukaan vaan sekin palvelu tulee nykyisen lainsäädännön mukaan omaisten ostaa seurakunnalta - olit maksanut kirkollisveroa tai et.
Järjestelmä kaipaa uudistusta mutta sen aika ei välttämättä ole vielä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Lapsen kehityksen perusteella tämä päätös tulisi tehdä joko reilusti ennen 15 ikävuotta tai vaihtoehtoisesti sen jälkeen. Lapsi/nuori on ”haavoittuvimmillaan” juuri rippikouluiässä ja tällöin häneen pystyy näissä asioissa myös vaikuttamaan ulkopuolelta ”negatiivisesti” sikäli jos joku yhteisö näin haluaisi toimia.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen katsomusaineiden opettaminen on mielestäni hyvä asia. Lisäksi opetuksen tulee tapahtua tunnuksettomasti mitään kirkkokuntaa suosimatta.

Elämänkatsomustieto voisi toimia peruspohjana, jossa samalla opetettaisiin suvaitsevaisuutta kaikkia uskontokuntia kohtaan.

Kaikki maailman sodat ovat pohjautuneet uskonnolle jollain lailla joten näiden kahden asian yhdistäminen ei olisi huono asia.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti näin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Peruskoulun tehtävä on opettaa asioita puolueettomasti, joten kaikkien uskontokuntien tapoja tulee opettaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ainoastaan lääketieteellisistä syistä saa koskea ihmisruumiiseen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Elämän kunnioittaminen kaikessa pitää olla lähtökohta sekä kärsimyksen minimoiminen kaikessa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Maassa maan tavalla, myös Suomessa. Kuuluu yhteiskunnan ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Meillä jokaisella on oikeus valita työpaikkamme oman vakaumuksen mukaan eikä työpaikan tarvitse sopeutua yksilön vakaumukseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Toisen kulttuurin kunnioittamiseen kuuluu asiallinen käytös heitä kohtaan, tulivat he mistä tahansa kulttuurista tai uskonnosta.
Tästä syystä meidän tulee lisätä tietoa peruskoulussa siitä millaisia eri kulttuurit ovat, mitkä ovat heille pyhiä asioita ja tapoja.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Emme me juhli muidenkaan uskontokuntien juhlia heidän ajankohtinaan. On aika päästää irti evankelis-luterilaisen kirkon yliotteesta mutta samalla pitää huoli siitä, että jatkossa työaikalaki määrittelee työolosuhteet, Suomen laki muut olosuhteet. Mikään muukaan uskonto ei saa nousta yli muiden eikä määritellä yhteiskunnan tapoja tai toimintoja. Uskontojen tulee sopeutua yhteiskuntaan eikä päinvastoin.