Sara Salonen (191)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://instagram.com/saraasalonen

Olen 29-vuotias haagalainen koiramutsi, luterilainen feministi ja akavalainen demari. Työskentelen Demarinuorten pääsihteerinä ja taskusta löytyy teologian kandidaatin paperit. Mulla on laaja kokemus opiskelijapolitiikasta ja ammattiyhdistystoiminnasta. Olen tehnyt nuorisotyötä paljon paitsi järjestöissä, myös ruohonjuuritasolla seurakuntien nuorisotyössä. Vapaa-ajallani urheilen, kirjoitan runoja ja kuuntelen sopivassa suhteessa sekä poliittisia podcasteja että gangstaräppiä.

Köyhän ja päihdeongelmaisen duunariperheen lapsena olen nähnyt elämän nurjat puolet. Mulle ei ollut itsestäänselvää lähteä saati päästä yliopistoon, enkä uskonut koskaan tekeväni töitä johtoasemassa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin tarjosi mulle koulutuksen, lastensuojelun, terveydenhuollon, nuorisopsykiatrian, nuorisotyön ja sosiaalipalveluiden kautta sellaiset eväät elämään, että taustastani huolimatta pystyin ponnistamaan ja menestymään elämässä.

Mä olen saanut kokea, miltä tuntuu, kun oikein tuettuna susta voi tulla mitä tahansa. Tämä tuki ei valitettavasti kuitenkaan ole vieläkään kaikkien saatavilla, vaan kyse on liian usein onnesta ja tuurista. Mä olen ehdolla eduskuntaan, jotta kaikilla olisi tämä mahdollisuus.

Oikeudenmukaista talouspolitiikkaa
Taloudellista velkaa taittaessamme, meidän on pidettävä huolta, että sen maksajiksi eivät jää kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Leikattavaa varmasti löytyy, mutta ei sosiaaliturvasta tai -palveluista. Veropohjaa tulee kehittää ennen kaikkea kulutus- ja haittaverojen kautta, työn verotusta ei pidä nostaa.

Inhimillistä sosiaalipolitiikkaa
Aktiivisuuteen ja työhön kannustava sosiaaliturvauudistus, mielenterveyskriisin ja lastensuojelun resurssivajeen ratkaiseminen, koulutuspanostukset ja inhimillinen päihdepolitiikka.

Vahvasti demokratiaan nojaavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
Aikamme kriisit, ilmastonmuutos, sota, pandemiat ratkaistaan ylikansallisesti. Suomen tulee olla yhä vahvemmin osa EU:ta ja Natoa. Suomen tulee toimia maailmalla suunnannäyttäjänä ilmastonkriisin ratkaisussa. Asepalveluksesta tulee siirtyä tasa-arvoiseen ja kokonaispuolustuksen huomioivaan kansalaispalvelukseen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verotusoikeutta tulee tarkastella kriittisesti, mutta sitä perustelee tällä hetkellä voimakkaasti kirkkojen maksuton ja kaikille suunnattu hautaus. Valtio ja kunnat eivät myöskään ole sitä kovin innokkaasti ottamassa omien tehtäviensä joukkoon.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Toistaiseksi voidaan mennä nykymallilla.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

En näe estettä koulujen tarjoomille mahdollisuuksille osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin uskonnollisina pyhinä tms. Sen ei kuitenkaan tule olla pakollista eikä koulu saa suosia vain yhtä ideologiaa yli muiden.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten uskonnolliset ympärileikkaukset ja silpomiset tulee olla kiellettyjä. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Jos rinnakkain asetetaan eläimen oikeudet ja uskonnonvapaus, menee eläimet edelle.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Omaehtoinen uskontoon liittyvä pukeutuminen tulee sallia, mikäli se ei vaaranna työturvallisuutta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

YK:n ihmisoikeuskomitea on useasti vaatinut Suomea luopumaan uskonrauhan rikkomisen (johon jumalanpilkka kuuluu) rangaistavuudesta, koska se rikkoo sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vakiintuneista vapaapäivistä voidaan edelleen pitää kiinni nimenomaan niiden vakiintuneisuuden vuoksi, ei varsinaisesti siksi, että työaikalain tarvitsisi olla sidoksissa kirkkolakiin. Muutamat ylimääräiset vapaapäivät eivät ole kenellekkään pahitteeksi.