Heiti Kesa (29)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: https://www.youtube.com/channel/UCjryvzQaxvZUdYQotFTEH0A

Olen työskennellyt sähköasentajana ja mekaanikkona, monien eestiläisten ja yhden ruotsalaisen yrityksen toimitusjohtajana, lennonopettajana, sekä Tarton Volvon, Fordin, Land Roverin ja Jaguarin merkkiliikkeen jälkimarkkinajohtajana.
Opiskelin taloustiedettä Tarton yliopistossa, mutta keskeytin sen, koska jouduin samanaikaisesti osakemarkkinoiden maailmanlaajuisen kaatumisen aikana johtamaan montaa yritystä samanaikaisesti.
Opiskelin Saint Hill Collegessa Englannissa.
Työskentelin turvajärjestelmien asentajana liikkeissä ja pankkirakennuksissa Irlannissa, sekä kiinteistöalalla ja plasmaleikkauskoneen operaattorina Suomessa.
Suoritin asepalveluksen ilmapuolustusvoimissa kohdetutkan pääoperaattorin roolissa, jonka aikana minulle myönnettiin ykkösluokan asiantuntijan arvonimi ja korpraalin sotilasarvo.
Omistamani Telegram ryhmässä
https://t.me/zombification_survivors
on hetkellä 329 jäsentä.

Tuon lisäksi olen yllapitäjänä Telegram-ryhmässä https://t.me/koronakapinalliset, jossa on hetkellä 1162 jäsentä, sekä ylläpitäjä/tulkin roolissa Telegram-ryhmässä https://t.me/natofinland - 71 jäsentä.

Tavoitteenani on edustaa äänestäjiemme ja muidenkin hyvien ihmisten etuja.

Myös tärkeän tiedon välittämistä mahdollistavat vaihtoehtoiset kanavat on otettavaa käyttöön nykyisellä, sananvapauden riistämisen ja G. Orwellin kirjassa "1984" kuvatun yhteiskunnan ideoiden ja periaatteiden räikeän asettamisen aikakaudella (esim. “Agenda 2030”).

"Ajatuspoliiseilla" ei saa olla sijaa yhteiskunnassamme, eikä "totuusministeriön" eikä "inkvisition" saa antaa viedä maatamme itsetuhoon.

Äänestäjäni voivat lähettää minulle toiveensa ja ehdotuksensa

Telegram-sovelluksen kautta:

https://t.me/KorjataanSe

https://t.me/FrostyJack

tai Youtube-kanavani kautta:

https://www.youtube.com/channel/UCjryvzQaxvZUdYQotFTEH0A

Tietysti saa myös niitten kautta esittää kysymyksiä. Voin puhua siellä tarkemmasta vaalien jälkeisestä toiminnastani, vaikka en hae maamme ylijohtajan paikkaa tällä hetkellä.

Kannatan Suomen itsenäisyyden palauttamista ja ylläpitämistä, sekä kauppakelpoista lisäarvoa tuottavien työpaikkojen luomista.

Vastustan sen kansan orjuuttamista uuden uskonnon avulla toteutettavan pitkäaikaisen "contra bona mores" velantaakan ja haittamaahanmuuton kautta.

Mielestäni järkevä taloudellinen toiminta olisi parempi vaihtoehto kuin utopistisiin ideologioihin perustuva "amokjuoksu" ja kansantalouden alasajo "sään vaihteluiden torjunnan" nimissä, sekä "holodomor" verotuksen rajun koventamisen kautta ja korottamalla sähkön hintoja.

Ei YLE-pakkoverolle!

Ei maamme sekä kansalaisten talouden alasajolle!

Ei liittovaltiolle sekä rahaunionille!

Ei "uuskielen" soveltamiselle, eli sananvapauden riistämiselle!

Ei poliisivaltiolle!
Ei "troijalaisia hevosia" valtion johtoon!

Ei pakollista eutanasiaa millään salanimellä.

EI vierasvaltioiden miehitykselle, koska NATO ON SUOMEN SUURIN TURVALLISUUSUHKA!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Oikeuden verotukseen tulisi kuulua kirkolle, jonka jäsen henkilö on. Kirkon ja valtion pitäisi olla erillään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Vainaja ei voi enää taistella siitä, onko hänen hautaamisensa kirkon vai valtion lupa, eikä perillisten tehtävänä pitäisi olla selvittää, mihin uskonnolliseen lahkoon vainaja on voinut kuulua.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Missään iässä kukaan ei voi olla täysin varma, onko hän uskonut oikeisiin asioihin. Toisin sanoen tämä valaistuminen voi tulla vasta useiden myöhempien inkarnaatioiden jälkeen minkä tahansa ikäisenä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Pyhien kirjojen tekstit ovat itse asiassa kirjoitettuja kansanperinteitä, joita kirjoittajat ovat tietysti saattaneet muokata niiden kirjoitus- tai uudelleenkirjoitushetkellä vallinneen yhteiskuntajärjestyksen etujen mukaisesti.
Joka tapauksessa ne ovat vain osa historiaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Et voi arvioida niiden asioiden arvoa, joista et tiedä käytännössä mitään.
Samaan aikaan keneltäkään ei pidä riistää Jumalan armoa ja sen voi löytää vaikka ET-opetuksesta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnonvapaus on sitä, että millään uskonnolla ei ole etusijaa.
Tämä on välttämätöntä, jotta vältetään tilanteet, joissa esimerkiksi jotkut väittäisivät, että Anthony Fauci on ainoa jumala ja Bill Gates tai ze Klaus Schwab on sen profeetta, ja vaatisivat koulua järjestämään kaikille oppilaille pääsyn seuraavaan Bill Gatesin tai vastaavien saarnaan jossa ne saarnaa tarpeesta vähentää ihmispopulaatiota 16 kertaisesti, jotta heidän lapsilleen annettaisiin valoisa tulevaisuus.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Jos Jumala olisi halunnut, ettei pojilla olisi esinahkaa, hän olisi luonut heidät syntymään sellaisiksi. On järjetöntä uskoa, että Jumala määräsi kouluttamattomat vuohenpaimenet käyttämään kiviveitsiä korjatakseen hänen oman typerän virheensä.
Tämä toimenpide on kiellettävä vanhempien tai huoltajien mielipiteestä riippumatta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Esittäkää tämä kysymys niille eläimille ja arvioikaa niitten annettavien vastausten perusteella. Jos ette pysty tähän, teillä ei ole oikeutta päättää sellaisista asioista heidän puolestaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En vaan ostaisi mitään huivin alle piiloutuneelta, ​​olipa kyseessä mies, nainen, lapsi tai joku minulle tuntematon elämänmuoto jonka sukua en pystyisi määräämään.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Pilkan syynä voi olla esimerkiksi kulttiesineen palvomisen äärimmäinen järjettömyys tai pilkkaajan oma tietämättömyys. Jos on uskonnonvapaus, niin jokaisella on oikeus pitää mitä tahansa pyhänä esineenä tai jumalana, mutta se ei tarkoita, että kaikkien muiden on jonkin typerän lain pakotuksesta alettava palvoa samoja esineitä tai olentoja, vaikka ne olisivat puhtaimmasta kullasta valmistettuja vasikoita. Uskomusten pakottaminen muille on puhdasta terrorismia, ja se voidaan määritellä valtiolliseksi terrorismiksi tai totalitarismiksi, jos se tehdään lakien avulla.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vaikka olen kastettu, En silti halua, että kirkko, johon en kuulu, päättää elämäntavoistani. On täällä joulua ja juhannusta juhlittu ennenkin kristinuskon alkuaikaa.