Tere Sammallahti (78)

Tulos: Valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://teresammallahti.fi

Suomalaiset maksavat jo riittävästi veroja, eikä Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta voi korjata velkaantumalla lisää. Jos olet samaa mieltä, meillä on varmasti yhteisymmärrys monesta muustakin asiasta.

Olen Tere Sammallahti, Kokoomuksen oikea laitahyökkääjä, Espoon kaupunginvaltuutettu ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu. Tavoitteeni on olla saattamassa Suomen julkista taloutta jälleen kestävälle pohjalle. Se tapahtuu pistämällä julkinen sektori kulukuurille, alentamalla työn verotusta, keventämällä työmarkkinasääntelyä sekä parantamalla yritystoiminnan edellytyksiä. Jokainen kynnelle kykenevä suomalainen pitää saada töihin, jotta voimme selättää hyvinvointiamme uhkaavan kestävyysvajeen. Enemmän työtä, vähemmän veroja. Päästetään suomalaiset töihin!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskontokunnat on erotettava valtiosta ja tehdä uskonnollisista yhdyskunnista normaaleihin kansalaisyhdistyksiin vertautuvat yhdistykset.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Nämä palvelut voidaan hoitaa kilpailutuksen kautta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyys on hyvä vaatimus uskontokuntaan kuulumiselle niin kauan kuin siitä seuraa juridisia ja verotuksellisia velvollisuuksia.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Koulujen tulee olla uskonnollisesti neutraaleja paikkoja, joissa korkeintaan opetetaan aatehistoriaa ja filosofiaa, ei mitään tunnustuksellista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Koululaisten on oltava yhdenvertaisia, kaikkien tulee voida valita ET.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulujen tehtävä ei ole tarjota tunnustuksellista uskonnon opetusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Alaikäisten silpominen ei ole hyväksyttävää ja se loukkaa lapsen itsemääräämisoikeutta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskomukset eivät ole hyvä syy ylimääräisen kärsimyksen aiheuttamiselle.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Työnantajalla tulee olla oikeus määrätä työasu. Työntekijä voi sitoutua tai olla sitoutumatta siihen rekrytointivaiheessa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Pyhyyden kokemus on subjektiivista. Pilkka ja satiiri on osa sananvapautta, sitä ei tule kieltää tai rajoittaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät ovat lähtökohtaisesti joko työlainsäädännöllinen tai työsopimuksellinen asia. Kirkkolakia ei tule sotkea asiaan.