Ella Kärki (80)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.karkikonsultit.fi

Työkokemus: yhteensä vuodesta 1977 josta eteenpäin n. 5 vuotta ravintola-alalla eri tehtävissä ja eri koulutuksissa, sitten Kesko Oyj:n tulosvastuullisena osastopäällikkönä, sen jälkeen kauppaopettajana ja yritysaineiden kouluttajana ja yrittäjätutkintojen tutkintovastaavana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä n. 20 vuotta (pääasiassa sivutoimisena koska perustin nykyisen yritykseni vuonna 1987), yrittäjä Kärki Konsultit Ky.

Hallintotieteiden maisterin pääaine oli vero-oikeus, sivuaineet yrityksen laskentatoimi, julkisoikeus ja juridiikka, jonka tutkinnon osalta puolen vuoden työharjoittelukokemus Verohallinnon tehtävissä (pääasiassa yritysverotuksen toimittaminen).

Harrastukset: Maanviljely (pääasiassa perunat ja valkosipulit, yrtit, juurekset, marjat…), opiskelu (tällä hetkellä kauppatieteet Oulun yliopistossa), yrittäjäyhdistystoiminta, venäjän kieli ja kulttuuri ja vapaaehtoistoiminta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Evankelisluterilainen kirkko tekee laajaa yhteiskunnalista työtä verotuloillaan,esimerkiksi seurakuntien työntekijät toimivat kuntatyöntekijöiden rinnalla lapsi- ja nuorisotyössä sekä perhetyössä,kirkon diakoniatyöntekijät auttavat heitä, joilla on vaikeaa ja kirkon diakonia tekee yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Seurakunnat ovat mukana järjestämässä perhejuhlia kasteesta kuolemaan.

Kirkon jäsenyydellä ja sitä kautta veronkeräysoikeudella on merkitystä
Vaikka ei tällä hetkellä tuntisi tarvitsevan kirkon tai paikallisen seurakunnan apua, kirkollisverolla on merkitystä, onhan kirkko tukemassa tuikitärkeää seurakuntien ruohonjuuritason työtä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi. Kirkollisvero on tuloista riippuen muutamia kymmeniä euroja, keskiarvo (2021) n. 360 e / vuodessa. Mielestäni kirkallisveron suuruus ei ole syy erota kirkon jäsenyydestä:)

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Ei pelkästään evankelis-luterilainen, vaan myös ortodoksinen kirkko tekee näin ja voi mielestäni tästäkin eteenpäin tehdä. Kirkosta eronneet jäsenet saavat saman palvelun (niin määrätessään / omaisten niin halutessa).
Olen läheltä seurannut, että viimeistään kuoleman koittaessa moni haluaa keskustella papin kanssa ja haluaa tulla siunatuksi ja että maallisten jäännösten loppusijoituspaikaksi halutaan kuolevan tai omaisten toivomuksesta siunattu maa. On muitakin näkemyksiä, tietysti, olemassa:)
Hautausmaksut ovat samat riippumatta kirkon jäsenyydestä. Kappelista ja muista seurakunnalta varattavista tiloista voidaan periä maksu kirkkoon kuulumattomalta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Yleinen oikeustoimikelpoisuus, eli 18- vuotias.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Mielestäni uskontojen tietämys tässä edelleen globaalisessa maailmassa on sivistystä ja auttaa ymmärtämään eri uskontokunnista tulevia ihmisiä. Toivottavasti se auttaisi kunnioittamaan oikeasti kaikkien omaa vakaumusta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Koko elämänkatsomustiedon opiskelu pitäisi punnita uudelleen, siksi en ota siihen nyt erikseen kantaa. Tämä vastaukseni liittyy kysymyksen 4. vaihtoehtooni.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Edeleen mielestäni eri uskontoihin tutustuminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan eri uskontokuntien ja kirkkoihin kuulumattomien näkemyksiä. Tätä (ymmärrystä) ei ole koskaan liikaa! Itse kuulun ev-lut.kirkkoon, mutta osallistun tilaisuuden niin salliessa, ortodoksien, vapaakirkkolaisten, helluntalaisten, ja maonien muiden uskontokuntien tilaisukksin. Enkä ole siitä pahentunut, mielestäni päinvastoin:)

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ympärileikkaus tarkoittaa koko esinahan tai sen kärkiosan poistamista leikkauksella. Useimmiten kyseessä on uskontoon liittyvä rituaali, mutta ympärileikkaus voidaan suorittaa myös kulttuurisista, lääketieteellisistä tai esteettisistä syistä.

Poikien ympärileikkauksella on pitkä perinne juutalaisuudessa ja islamissa, joissa toimenpide liittyy syvästi uskontoon. Juutalaisuudessa ympärileikkaus on initiaatioriitti. Islamissa miestä ei pidetä täysivaltaisena, jos häntä ei ole ympärileikattu. Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Joissakin anglosaksisissa maissa ympärileikkauskäytäntö on levinnyt laajalle myös kulttuurisista syistä, sillä ympärileikkauksesta ajatellaan olevan terveydellistä ja siveydellistä hyötyä. Afrikassa ympärileikkausta käytetään myös siirtymisriittinä aikuisuuteen.

Samalla tavalla pitää kieltää tyttöjen sukuelinten silpominen. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella eli ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen tai vahingoittaminen jollain muulla tavalla. Silpomisesta käytetään myös termiä FGM. Lyhenne tulee sanoista female genital mutilation. Silpominen tehdään kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jos / kun kerran uskonnonvapaus sallitaan, siihen (uskontoon) liittyvät rituaalit kuuluvat siihen ja se on hyväksyttävä. Eläinten kärsimys on tietysti minimoitava tässäkin, kuten muissakin teurastuksissa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jos / kun kerran uskonnonvapaus sallitaan, siihen (uskontoon) liittyvät pukeutumiskoodit kuuluvat siihen ja se on hyväksyttävä silloin, jos siitä ei ole hygienia-, terveys- tai muuta syytä.

Suomessa ole varsinaista lainsäädäntöä uskonnollisista asusteista, ja käytännössä työnantaja voi tehdä päätöksen niiden käyttämisestä. Näiden päätösten pitää kuitenkin perustua voimassa oleviin lakeihin. Varsinaiseen työpukeutumiseen liittyvät lait kohdistuvat lähinnä vaatteiden hygieenisyyteen ja turvallisuuteen (työehtosopimukset, työsopimuslaki, alakohtaiset lait), mutta näiden lisäksi on otettava huomioon myös lait ja säädökset, joissa säädetään yhdenvertaisuudesta, uskonnonvapaudesta ja syrjinnästä (Suomen perustuslaki, rikoslaki, yhdenvertaisuuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset).

Erään väitöskirjatutkimuksen mukaan musliminaiset kokevat työssään haasteita huivin takia, mm. että huivin ja älyn ei ajatella mahtuvan samaan päähän, huivipäisten naisten ajatellaan olevan kouluttamattomia, ammattitaidottomia ja kykenemättömiä ajattelemaan itse ja heitä (Suomen kansalaisia, Suomessa syntyneitä) luullaan aina ulkomaalaisiksi, ja myös tähän liittyy ajatus siitä, etteivät he voi olla täysin ammattitaitoisia.

Näkisin, että julkisissa tehtävissä (poliisi,palokunta yms.) ei ole joustoa eli silloin pukeudutaan kuin pitää Suomessa pukeutua, se on myös työturvallisuuskysymys.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kenenkään uskovan / minkään uskonnon pilkaaminen ei ole sivistynyttä käyttäytymistä, mutta koska kaikkea lakeihin kirjoitettua pitää pystyä myös valvomaan ja arvioimaan eksaktiksi sitä, mikä on kenenkin mielestä pilkkaa, mikä mielipiteen vapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Jotain perinteellistä pyhää pitää jäädä Suomeenkin!