Lauri Kaunisaho (146)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.laurikaunisaho.fi

Haluan lisää turvaa LUONNOLLE, IHMISILLE ja TULEVAISUUDELLE!

LUONNON TURVA on ilmastotavoitteiden kunnioittamista, soiden ja vesistöjen ennallistamista sekä eläinoikeuksien parantamista.

IHMISTEN TURVA on perustulon jakamista, mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostamista sekä heikommista huolehtivaa työelämää.

TULEVAISUUDEN TURVA on koulutuspaikkojen lisäämistä ja nuorten vaikutusvallan kasvattamista. Näiden teemojen takana seison.

---

Olen vihreä paikallisaktiivi ja metsäinsinööriopiskelija. Lähdin mukaan politiikkaan, koska kyllästyin vanhanaikaisiin vaikuttajiin. Huoleni luonto- ja ilmastokriisistä on vahva - Se ajaa minua muuttamaan maailmaa. Politikoinnin ohella harrastan lenkkeilyä, ruoanlaittoa ja valokuvaamista. Luonto, eläimet ja metallimusiikki ovat myös sydäntäni lähellä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Muut uskontokunnat rahoittavat toimintaansa jäsenmaksuilla ja lahjoitusvaroin. Samalle viivalle myös ev-lut ja ortodoksinen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Tämä tukisi nuorten uskonnonvapautta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Filosofiamuotoinen katsomusaine antaa enemmän eväitä elämään, kuin uskonnollinen nippelitieto.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulu ja kirkko tulee pitää erillään.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kehollinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös pojille.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kattavat eläinoikeudet kuuluvat kaikille eläimille kaikissa tilanteissa, myös teurastuksessa. En hyväksy mitään toimintatapaa, jolla aiheutetaan eläimelle kärsimystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttö on uskonnollista itseilmaisua. Jos nainen haluaa käyttää huivia uskonnollisista syistä, en näe asialliseksi sen kieltämistä - Tämä on keskeinen uskonvapauskysymys.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumala ei ole oikeushenkilö. Jumalanpilkan rikollisuudessa ei siis ole juurikaan järkeä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkko ja valtio tulee erotella selkeästi lainsäädännössä. Siksi myös vapaapäivien ajankohdista tulee säätää tarkkaviivaisesti nimenomaan työaikalaissa.