Maija Kuivalainen (96)

Tulos: Varalla

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.maijakuivalainen.fi

Olen Maija Kuivalainen, 24-vuotias ympäristöpolitiikan opiskelija, yrittäjä, ensimmäisen kauden Joensuun kaupungin & Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu sekä Vasemmistoliiton puolue-valtuutettu. Toimin nuorten ilmastodelegaattina 2021–2022, jonka kautta olen päässyt vaikuttamaan myös kansainvälisesti YK & EU-tasolla.

Olen ehdolla eduskuntaan 2023, sillä tarvitsemme päättäjiä, joilla on uskallusta puuttua epäkohtiin, jotka rakentavat siltoja sekä tekevät ihmislähtöistä, kestävää & tietoperustaista politiikkaa.
Olen ehdolla eduskuntaan 2023, sillä tarvitsemme päättäjiä, joilla on uskallusta puuttua epäkohtiin, jotka rakentavat siltoja sekä tekevät ihmislähtöistä, kestävää & tietoperustaista politiikkaa.

Mielestäni kansanedustajan tärkeimmät ominaisuudet ovat oikeustaju ja aktiivisuus. En tiedä kaikkea, mutta olen nopea oppimaan ja valmis käyttämään ääntäni yleisen edun puolesta. Haluan puolustaa kansalaisia kurjistavalta, harvoja tukevalta politiikalta ja turvata Savo-Karjalan kestävän elinvoimaisuuden.

Kansanedustajana minun ei tarvitsisi olla kaiken asiantuntija, vaan olisin oikeutettu asiantuntijatietoon sekä tukeen, jota tulevaisuusviisaaseen päätöksentekoon tarvitaan. Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen ja demokratian laajentaminen ovat vaikuttamiseni ja kampanjamme keskiössä. Ajamme samalla yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen muutosta politiikkaan. Politiikan tulisi olla vielä enemmän kansalaisia osallistavaa yhteistyötä, yksittäisten menestyjien korostamisen ja hyväosaisimpien, harvojen etujen ajamisen sijaan Olen yhteistyötaitoinen sekä siltojen rakentaja yli puoluerajojen. Eduskunnassa asiat eivät edisty yksittäisen kansanedustajan tai puolueen toimesta, vaan yhteisvoimin. Nyt on aika toimia yhdessä ja asiat edellä. En siis ole vain Vasemmistoliiton ehdokas Kuivalainen, vaan aidosti koko Savo-Karjalan Maija. Meijän Maija.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Uskonnollisten, asemansa vahvistaneiden yhteisöjen verotusoikeudellinen kohtelu tulisi olla yhdenvertaista. Kannatan verotusoikeuden laajentamista sillä ehdolla, että kertyneistä verorahoista käytettäisiin vähintään tietty kohtuullinen osa yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviin tarkoituksiin. Tämä ehto tulisi lisätä myös evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeuden perusteisiin.

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja tasa-arvon lisäämisen tulisi olla aktiivisesti kaikkien vastuulla, myös uskonnollisten yhteisöjen. Yhteisvastuusta meidän tulisi siirtyä yhteysvastuuseen, eli mitä enemmän valtaa niin sitä enemmän vastuuta toimijalla kuten uskonnollisella yhteisöllä on vastuuta toimia eri kriisien ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minulla ei ole vahvaa kantaa asiaan, mutta kokemukseni ja tietojeni mukaan hautaustoimi on toiminut nykyisellään ja on ollut edullista.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Opetuksen järjestäminen tulee lähteä oppilaan itsensä valinnasta. Jatkossa oppilaan tulee pystyä valitsemaan ET, vaikka kuuluisikin uskonnolliseen yhteisöön. Opetuksen tavoite tulisi olla tukea ajattelua ja oman maailmankuvan muodostumista.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Vegaanina en tue eläinten kasvattamista ja tappamista ihmisten ravinnoksi. On moraalisesti ja eettisesti oikein olla aiheuttamatta eläimille kärsimystä. Olisi tärkeää myös tukea yhteisöjä kestävämpään ja eettisempään uskonnonharjoittamiseen. Globaalisti eläintuotannosta aiheutuu lisäksi 60-70 % kaikista ruoantuotannon ilmastopäästöistä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Eri uskontojen harjoittajiin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä säännellään muulla lainsäädännöllä. Jumalanpilkkaa ei lainsäädännöllä tule erikseen kieltää, sillä Jumala ei ole oikeustieteellisesti oikeuskelpoinen uskonnonharjoittajista poiketen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Minulla ei ole henkilökohtaista, vahvaa näkemystä asiaan.