Samuli Voutila (214)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.samulivoutila.fi

Olen kolmikymppinen sarjayrittäjä, perheenisä ja aktiivinen reserviupseeri. Vapaa-ajalla harrastan kalastusta, voimannostoa ja luonnossa liikkumista. Myös jalkapallo on aina ollut lähellä sydäntäni ja sen parissa olen viettänyt koko elämäni joko pelaamalla tai katsomossa.

Perheeseeni kuuluu vaimo, lapsi ja koira. Perhe on ollut aina minulle tärkein asia ja uskon, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, joiden varaan hyvinvoiva Suomi rakentuu.

Yrittäjänä olen oppinut sietämään epämukavuuksia ja kehittämään uutta. Uskon, että näistä ominaisuuksista on hyötyä myös päätöksenteossa, jossa asioita tulee tarkistella kokonaisuuden kannalta ja kyetä tekemään myös epämielyttäviä päätöksiä. Lisäksi tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa, josta on ollut etua niin politiikassa kuin liike-elämässä.

Kuten lapsuuden ystäväni minua aikanaan kuvasi: ”Samppa on hyvä jätkä, johon voi luottaa”. Haluan olla myös Sinun luottamuksesi arvoinen.

Samuli Voutila

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Mielestäni nykylainsäädäntö on riittävä ja en näe perustetta lähteä sitä muokkaamaan. Valtion kirkot hoitavat myös julkishallinnollisia tehtäviä, kuten hautausta, joten verotukselle on paikkansa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kansainväliset sopimukset takaavat uskonvapauden ja vanhemmille oikeuden siirtää uskonnollisia traditioita eteenpäin ja myös Suomi on tämän sopimuksen ratifioinut.

On perheiden asia päättää tästä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Mielestäni Suomessa tulee siirtyä kaikille tarkoitettuun yhteiseen katsomusaineeseen ja perhekohtainen uskonopetus tulee tapahtua perheissä ja vapaa-ajalle. Kuitenkin uskontoja tulee käsitellä eikä esimerkiksi kouluissa tule luopua suomalaiselle kulttuurille tyypillisistä kristillisestä perinteestä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tämä on vanhempien päätös, jossa toki lasta tulee kuunnella. Mielestäni ET:n opetus voidaan avata kaikille halukkaille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tarkennan vastaustani siltä osin, että kristillisiä tilaisuuksia voidaan järjestää myös muiden kirkkojen toimesta kouluissa. Kristinusko on osa suomalaista kulttuuriperimää.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Mielestäni ympärileikkaukset muista kuin lääketieteellisistä syistä eivät ole perusteluja niin uskonnon kuin kulttuurinkaan näkökulmasta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonnollisista syistä ei voi poiketa eläinten oikeuksista.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

"Ken leipiä syöt, sen lauluja laulat." Kohtuuden rajoissa työantaja saa velvoittaa yhtenäistä pukeutumista ja uskonnolliset tunnukset eivät kuulu työpaikoille.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jumalanpilkka tulee poistaa rikoslaista.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kristilliset kirkkopyhät ovat osa suomalaista perinnettä sekä kulttuuria, josta kaikki pääsevät nauttimaan uskonnosta riippumatta.