Kaarina Järvenpää (167)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Uusimaa

Olen yleislääketieteen erioislääkäri ja toiminut 4 vuosikymmentä erilaisissa lääkärin tehtävissä. Olin terveyskeskuslääkärinä, koululääkärinä ja vs. apulaisylilääkärinä Espoossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkärinä sekä lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtavana ylilääkärinä Helsingissä. Pidän edelleen yksityisvastaanottoa. Olen Espoon kaupunginvaltuutettu ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu ja olen ollut monissa muissa luottamustoimissa. Olen Espon yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. Minulla on aviomies, neljä aikuista lasta ja seitsenmän lastenlasta. Harrastan marjastusta, sienestystä, käsitöitä, käsitöitä, yhdistystoimintaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Suurille rekisteröidyille muille kirkoille ja uskonnollisille yhdistyksille voisi verotusoikeutta harkita omille jäsenilleen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyinen järjestelmä on hyvä ja toimiva.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Rippikouluun on hakeutunut myös kirkkoon kuulumattomia nuoria ja 15 vuoden ikää voisi myös harkita kirkkoon tai muuhun uskontokuntaan liittymiseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jokaisella tulisi olla oikeus tutustua ensin omaan uskontoonsa ja sitten vasta muihin. Uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustieto hyvä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tärkeää on oppia ensin oma uskontonsa ja sitten miden. Uskonnonopetukseen sisältyy opetust amuista uskonnoista ja elämänkatsomuksista nykyisinkin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Joulu ja pääsiäinen ovat vakiintuneita Suomen juhlapäiviä ja myös kulttuurihistoriallisesti tärkeitä tapahtumia. Niihin osallistuminen on osa yleissivistystä, vaikka ketään niihin osallistumiseen ei voi eikä saa pakottaa. Pääsiäis- ja joulujumalanpalvelukset tarjotaan yhteistyössä alueen luterilaisten seurakuntien kanssa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Ympärileikkaus on ollut pitkään juutalaisten ja muslimien perinnettä ja jopa oleellinen osa heidän uskontoaan.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Ellei se haittaa kaupan hygieniavaatimuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Toisten pyhien arvojen pilkkaamista ei tule sallia, vaikka se ei laissa olisikaan. Toisia ja toisten pyhiä arvoja tulee arvostaa ja kunnioittaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nykyinen käytäntö on hyvä ja uskontoa sekä perinnettä arvostava