Timo Kilpiäinen (210)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.timokilpiainen.fi

Olen espoolainen 42-vuotias luokanope ja kahden pojan isä Olarista. Vihreissä olen ollut mukana vuodesta 2015, jolloin lähdin mukaan oman paikallisyhdistykseni toimintaan ja sieltä tie on vienyt monenlaisiin paikkoihin politiikassa ja puolueessa. Yksi kohokohta oli, kun sain johtaa Vihreiden puoluekokousta vuonna 2020.

Politiikassa haluaisin tuoda mukaan ajattelua, jossa voimme yhä tehdä isoja parannuksia Suomeen ja suomalaisten asioihin. Olemme liian monta vuosikymmentä tyytyneet siihen, että joudumme vuosi toisensa jälkeen puolustamaan kilpikonnamaisesti nykyisiä hyviä asioita, kuten peruskoulua tai korkeakoulujen maksuttomuutta, lakko-oikeutta tai neuvoloita.
Meidän pitäisi rohkeasti tavoitella vielä enemmän. Kaikille maksutonta varhaiskasvatusta, nelipäiväistä työviikkoa, perustuloa, kulttuuri- ja kirjaseteleitä, lähijunaverkostoa joka ikiseen seutukaupunkiin ja kehyskuntiin. Nykyisin itsestään selvinä pitämiämme asioita, kuten vaikkapa kirjastojärjestelmää sanottiin aikanaan myös haihatteluiksi tai utopiaksi.
Tehdään utopioita.

Politiikan ulkopuolella luen erityisesti fantasiaa ja scifiä, pelaan video-, rooli- ja lautapelejä sekä urheilen mielelläni millä tahansa tavalla.

Top-5 fantasia
Terry Pratchett - Discworld saga
Brandon Sanderson - Mistborn trilogy
Neil Gaiman - Neverwhere
J.R.R. Tolkien - Taru Sormusten Herrasta
Charlie Jane Anders - All the Birds in the Sky

Top-5 videopelit
Star Control 2 (1992)
Quest for Glory 3 (1992)
Civilization 4 Fall From Heaven 2 Mod (2006)
Stardew Valley (2016)
Zelda Breath of the Wild (2017)

Top-5 lautapelit
Twilight Imperium 3rd edition
Space Alert
Aeon Trespass: Odyssey
7 Wonders
Gloomhaven

Olen mukana Vihreissä, koska Vihreissä ymmärretään, että ideologioilla on eroja, arvoilla on merkitystä ja tiedolla ja sivistyksellä on itseisarvo. Vihreät antaa äänen niille, joilla ei ole eturyhmiä takanaan.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskonnollisten yhteisöjen osalta kaikkien kohdalla tulisi toimia samoin eikä valtion pidä suosia mitään kirkkoja tai yhteisöjä toisten yli. Kirkollisvero tulee poistaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi voidaan siirtää kunnille tai kilpailuttaa, mutta kilpailutuksessa tulee huomioida kulttuurihistoriallinen merkittävyys ja kaupungin tai kunnan omien alueiden virkistys- ja kuntalaiskäyttö.

Hautaustoimessa tulisi myös tarkastella kokonaan uusia mahdollisuuksia, kuten kompostointi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada päättää omasta osallistumisestaan, kun asia hänelle ajankohtaiseksi tulee.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Tunnustukseton katsomusaine kaikille oppilaille on järkevin tapa, jos uskontohistorioiden oppisisältöjä ja maailmankatsomusta halutaan yhä edelleen tarkastella osana peruskoulun tai toisen asteen opetusta.

Asioiden siirto nykyisin olemassa oleviin oppiaineisiin olisi huomattavasti vaikeampi ja raskaampi prosessi.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tämä on itsestäänselvyys. Jokaisen tulisi saada valita joko ET tai vaihtoehtoisesti uskonnonopetus siitä huolimatta, mihin uskontokuntaan kuuluu. Oppilaiden oikeusturvan ja yksilön katsomuksenvapauden kannalta rekistereihin perustuva luokittelu alistaa lapsen vapauden kyseenalaiseksi.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulujen ei tule osallistua tunnustuksellisiin tapahtumiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus tulisi olla sallittu Suomessa vain yli 18-vuotiaille.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.

Niin kauan kuin eläinten tappaminen sallitaan ruoaksi tulee myös niiden uskonnollinen teurastus sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Usein näissä kysymyksissä käytetään esimerkkinä musliminaisia. Se luo kysymykseen välittömästi tietyn asettelun, jota en välttämättä hyväksy.

Hyväksyttäisiinkö sikhimiehen päähine helpommin? Tai muslimimiehen parta? Ortodoksijuutalaisten pitkät hameet?

Mielestäni uskonnollinen vaatetus ei ole asia, jota vastaan muiden ihmisten tulisi vastustella. Olettaen, että se on henkilöstä itsestään eikä esimerkiksi perheen vaatimuksista lähtöisin.

Meidän tulisi tukea ihmisiä, jotka haluavat sekulaaria pukeutumista tai eivät halua tunnustaa katsomusta, vaikka kuuluisivat sellaiseen perheen tai perinteen perusteella, mutta mielestäni ihmisellä on oikeus toisia loukkaamatta myös uskonnolliseen pukeutumiseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka pitää poistaa laista. Uskonnollisen tilaisuuden häiritseminen voidaan rangaista muilla laeilla eikä uskonnollisten symbolien taas tule nauttia erityistä suojaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Paras vaihtoehto olisi, jos työaikalaissa olisi jonkinlainen mahdollisuus oman henkilökohtaisen vakaumuksen myötä tiettyyn määrään vakiintuneita juhlapäiviä, jotka jokainen saisi ottaa oman vakaumuksensa mukaisesti.

Tämä olisi kuitenkin erittäin monimutkainen järjestelmä ja siksi kannatan työaikalakiin sidottuja vakiintuneita vapaapäiviä. Kirkkolaki tulee purkaa kokonaisuudessaan.