Mia Joki (193)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: http://www.miajoki.com

Olen TV-tuottaja, laulaja/lauluntekijä ja kuuden lapsen äiti.
Olen käynyt katsomassa vankeja ja toiminut vankilalähettinä nyt 18 vuotta.
Olen Kirkkovaltuuston- ja neuvoston jäsen.
Keikkailun, editointi- ja medianomin työn lisäksi toimin myös pienyrittäjänä vaate-esittelijän- ja myyjän töissä.
Mielestäni elämä on arvokas lahja meille jokaiselle. Onnellisinta on elää se Jumalan kunniaksi ja toista ihmistä rakastaen ja kunnioittaen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeutta ei tule poistaa, sillä kansalainen itse voi jo nyt vapaasti valita, haluaako hän olla jäsen näissä kirkkokunnissa vai ei.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Evankelis-luterilainen kirkko on hoitanut hautaustoimen hyvin, siksi pitäytyisin siinä jatkossakin.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Rippikoulu antaa nuorelle tutustumispaketin kansamme uskontoon, kristinuskoon. Sen jälkeen nuori voi itse päättää, mihin uskontokuntaan hän haluaa kuulua.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyinen malli on vaihtoehdoista paras. Siinä oppilas ja oppilaan vanhemmat voivat valita opetuksen suunnan. Suosittelisin silti jokaista suomalaista ja Suomessa asuvaa lasta tutustumaan Suomen historiaan ja maamme viralliseen uskontoon, kristinuskoon. Sillä siihen koko perustuslakimme on perustunut menneet vuosisadat.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Koko ajanlaskun alku alkoi Jeesuksen syntymästä. Kalenterimme vapaapäivät tulevat kristillisistä pyhistä. Suurin osa suomalaisista nimistä tulee Raamatun henkilöistä. koko perustuslakimme nousee kristillisistä, elämää kunnioittavista arvoista. Siksi Suomen kouluissa jokaiselle oppilaalle tulisi opettaa ainakin kristinuskon perusteet.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Isänmaamme uskosta luopuminen on saattanut suomalaiset lapset ja nuoret psykiatrian asiakkaiksi. Vuosikymmenet nuoret saivat tavata toisiaan seurakuntien tilaisuuksissa ja jos heillä oli ongelmia, pappi tai nuorisotyöntekijä toimi 'kuulevana korvana'. Iltarukous rauhotti lapsen ja siihen oli turvallista nukahtaa. Kristinuskon sanoma rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä antoi elämään tarkoituksen ja teki sen onnelliseksi. Kristillisyydestä luopuminen on tehnyt päinvastoin: nuoret voivat huonosti ja pelkäävät tulevaisuutta.
Kouluissa tulee säilyttää ne hyvät perinteet, jotka luovat lapsille ja nuorille turvaa ja kehottavat heitä kunnioittamaan Jumalaa, isänmaata ja lähimmäistä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Lääkärien tekemässä selvityksessä todettiin, että vakavat haitat ovat harvinaisia erityisesti pienille pojille tehdyissä ympärileikkauksissa.
Maissa, joissa HIV on yleinen, ympärileikkauksen on todettu vähäisessä määrin ehkäisevän HIVin leviämistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kärsimys teurastuksessa tulee ehdottomasti minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kauppias voi keskustella työntekijän kanssa ja löytää molempia tyydyttävän ratkaisun.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Laissa tulisi kieltää jumalanpilkka, mutta sen tulisi koskea myös kristinuskoa, eikä vain islamia.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin. Toivoisin myös pyhäpäivien olevan kaikille vapaapäiviä, paitsi niissä ammateissa, jotka vaativat päivystystä esim terveydenhuollossa.