Jonna Parviainen (13)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Lappi

Kotisivu: http://www.jonnaparviainen.fi

Lappilainen nainen. Teiniperheen äiti. Vaimo. Työelämässä sairaanhoitaja, ammattina myös lähihoitaja, luottamusmies v. 2018-2022.

Vapaalla kulttuurista, hyvästä ruuasta ja juomasta nauttija.

Lapin aluevaltuutettu.

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, itsemääräämisoikeus, inhimillisyys ja vastuullisuus ovat päätöksentekoa ohjaavia arvojani. Politiikassa tavoitteni on edistää mm. reilua työelämää, perustuloa, eutanasialainsäädäntöä ja perheiden hyvinvointia

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Verotusoikeus tulisi olla vain valtiolla ja kunnilla. Eri uskontokuntien kirkkoja tulee kohdella tasavertaisesti.

Esiselvityksen teko tulee aloittaa seuraavalla vaalikaudella. Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni prioriteeteissa tärkein asia.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Tätä pohdin pitkään. Lakia tulisi muuttaa siten, että vastuu hautaustoimesta on kunnilla tai hyvinvointialueilla. Jatkossakin ihmisillä tulee olla mahdollista tulla haudatuksi uskontonsa/vakaumuksensa mukaan, eli kirkoillakin oma roolinsa asiassa on.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuotiaan tulee saada itsenäisesti päättää kuulumisesta uskontokuntaan. Tätä nuoremmallakin tulee olla aito mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Uskonnon ja ET oppiaineiden osallistumiseen ei pitäisi vaikuttaa se, mihin uskontokuntaan kuuluu, asia tulisi olla vapaasti valittavissa. Uskonnon opetuksen tulisi olla tunnustuksetonta, jolloin omalla vakaumuksella ei olisi merkitystä opetukseen osallistumiseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kirkkoon kuuluminen on tunnustuksellinen asia. Uskonnon opetus taas ei (tai ei ainakaan pitäisi olla). Ei siis pitäisi olla merkitystä sillä kuuluuko johonkin uskontokuntaan vai ei, saadakseen tehdä valinnan näiden kahden aineen välillä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tässä asiassa peräänkuulutan tasa-arvoa. Uskonnon harjoittamisen ei tulisi kuulua perusopetukseen.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei. Ja sen lisäksi, että se tulee kieltää, siitä tulee tuomita myös rangaistus.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Sen lisäksi, että ko. teurastustapaa ei tule sallia Suomessa, myöskään em. tavalla teurastettua lihaa ei saisi myydä Suomessa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työnantaja vastaa mm. työturvallisuudesta ja voi velvoittaa työntekijää käyttämään "brändin" mukaista työasua. Mikäli huivin käyttö ei luo uhkaa työturvallisuudelle, voi työnantaja huolehtia oman yrityksen ilmeen mukaisen huivin työntekijän käyttöön. Ei meillä ole varaa jättää yhtään ihmistä työn ulkopuolelle siksi, että hän käyttää esim. rukousnaúhaa, kipaa tai hijabia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tällä hetkellä lain mukaan uskonrauhan rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tämä häirintä voi toteutua mm. meluamalla kesken jumalanpalveluksen.

Laki on ongelmallinen mm. siitä syystä, että se ei kohtele eri uskontoja tasavertaisesti.

Vaikka laki mitätöitäisiin, se ei siltikään tarkoita sitä, että jumalanpalveluksiin saisi mennä häiriköimään. Enemmänkin kyse on siitä, että asetettaisiin uskonnolliset yhteisöt tasavertaiseen asemaan muiden yhteisöjen kanssa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Eri kirkoilla voi olla omia juhlapyhiä. Nyky työelämässä kirkoilla ei tule olla määrääviä rooleja.