Heli Koponen (129)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: https://www.hiilai.fi

Olen koko ikäni Kouvolan eri nurkissa asunut forsti eli metsätieteiden opiskelija (HY). Olen ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden vankkumaton puolustaja, piinkova antifasisti, ilmaston ja ympäristön puolestapuhuja, eläinten suojelija sekä feministisen politiikan kannattaja. Poliittinen urani on alkanut vasta vuonna 2019 liityttyäni vasemmistoliittoon, mutta olen lyhyessä ajassa onnistunut pääsemään vaikuttamaan paikallistasolta aina puolueen ytimeen saakka. Ennen opiskelemaan paluuta olin peleihin erikoistunut kääntäjä ja kirjoittaja, nyt joudun tyytymään lyhyisiin piipahduksiin pelien maailmassa niin usein kuin vain opiskelujen ja politiikan parista pystyn irrottautumaan.

Luottamustoimeni: Kouvolan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen. Kymenlaakson hyvinvointialueen varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan varajäsen. Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen, Kaakkois-Suomen vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskontokuntia tulee kohdella tasavertaisesti. Jos se tarkoittaa verotusoikeuden poistoa, niin olkoon. Jos se ulotetaan myös muihin uskontokuntiin, sekin sopii.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Uskon, että ajan myötä hautaustoimi tulee siirtymään joko valtion tai kuntien tehtäväksi, ja sitä kohti tulee pyrkiä. En kuitenkaan koe, että muutoksella on tulipalokiire, vaan se tulee tapahtumaan enemmän tai vähemmän orgaanisesti kirkon menettäessä jäsenmääräänsä. Kilpailulle sitä ei tule kuitenkaan avata missään nimessä, kyse on niin perustavanlaatuisesta toiminnasta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Viimeistään 15-vuotiaana, miksei myös aavistuksen aikaisemminkin. Pääasia, että päätäntävalta on ihmisellä itsellään.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Erilaiset uskonnot ovat erottamaton osa globaalia maailmaamme, ja niiden ymmärrys auttaa kohtaamaan erilaisia kulttuureja ja maailmankatsomuksia.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mikäli yhteinen katsomusaine ei toteudu, jokaisen tulee kyetä valitsemaan itselleen mieluisin vaihtoehto omasta mahdollisesta uskontokunnan jäsenyydestä riippumatta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lähtökohtaisesti tunnustuksellinen uskonto ei kuulu kouluun. En kuitenkaan koe huonona asiana, että oppilaille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisten uskontokuntien toimintaan ja riitteihin. Ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja ihmisten erilaisista uskomuksista on hyvä asia, mutta se on hoidettava ehdottoman tasapuolisesti, kunnioittavasti ja ilman tunnustuksellisia elementtejä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lapsilla tulee olla ehdoton oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Peruuttamattomia ja lääketieteellisesti tarpeettomia toimenpiteitä tule ei tule suorittaa ennen kuin lapsi on kykenevä antamaan suostumuksensa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten oikeudet kivuttomaan kuolemaan tulee olla aina etusijalla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jokaisella on oikeus päättää omasta pukeutumisestaan, kunhan se ei estä tai haittaa työntekoa. Esimerkiksi myyjä ei tee sellaista työtä, jossa huivi tai vaikkapa sikhien käyttämä turbaani olisi este. Pukukoodi tai univormu voi olla samaan aikaan yhtenäinen ja huomioida uskonnolliset ja/tai kulttuuriset erikoispiirteet.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

En koe, että jumalanpilkkaa tarvitsee erikseen sisällyttää lakiin. Räikeimpiin uskonrauhaa kohdistuviin rikkomuksiin on mahdollista puuttua ilman suoranaista pykälää jumalanpilkasta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Nykyaikana vapaapäiviä ei tule kierrättää kirkon kautta.