Eva Tawasoli (228)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.evatawasoli.fi/

Olen vantaalainen alue- ja kaupunginvaltuutettu, terveyden- ja sairaanhoitaja, kouluttaja sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteriopiskelija. Toimin mm. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallituksen jäsenenä sekä vanhusten palvelut -jaoston puheenjohtajana ja vihreiden puoluevaltuustossa.

Olen syntynyt pakolaisena suljettuun ja konservatiiviseen yhteiskuntaan Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Elin lapsuusvuoteni lainsuojattomana vailla kansalais- ja ihmisoikeuksia, ilman minkäänlaista yhteiskunnan turvaverkkoa. 13-vuotiaana jouduin lopettamaan koulunkäynnin ja elättämään perheeni työnteolla.

Kun muutin Suomeen vuonna 2005 16-vuotiaana perheeni kanssa, elämäni mullistui. Tasa-arvoiseen, naisten ja vähemmistöjen oikeuksia kunnioittavaan ja turvalliseen uuteen kotimaahani oli helppo sopeutua. Suomessa sain viimein nauttia vapautta ja toteuttaa unelmiani. Opin suomen kielen nopeasti, raivasin tieni lapsityöläisestä sukuni ensimmäiseksi yliopistossa opiskelevaksi naiseksi ja olen työskennellyt periksiantamattomasti vapautta arvostavan, tasa-arvoisemman ja paremmin voivan yhteiskunnan eteen niin luottamustoimissani, päivätyössäni kuin freelance-yrittäjänäkin.

Ihmisoikeudet, tasa-arvokysymykset, ympäristöhaasteiden ratkominen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen ovat minulle tinkimättömiä sydämen asioita. Haluan, että saavutamme yhteiskunnan, jossa ei ole sijaa syrjinnälle, sorrolle, väkivallalle eikä muille epäoikeudenmukaisuuksille. Haluan, että tulevat sukupolvet saavat elää vieläkin paremmassa yhteiskunnassa.

Luonteeltani olen diplomaattinen neuvottelija ja sillanrakentaja. Olen järjestelmällinen, tarkka, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä. Rakastan urheilua sen kaikissa muodoissa, vapaa-ajallani käyn aktiivisesti kuntosalilla ja lomani vietän mieluiten kansallispuistojemme vaelluspoluilla.

EHDOKASNUMERONI: 228

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kahden kirkon erillisasemasta julkisyhteisöinä ja siten myös verotusoikeudesta tulee luopua jollain aikavälillä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Ei ole mitään syytä sille, miksi evankelis-luterilaisen kirkon tulisi nauttia erityisasemaa hautaustoimessa. Samoin valtion ja kuntien tehtäviä ei tulisi tarpeettomasti lisätä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Lapsille tulee heidän kehityksensä mukaisesti suoda mahdollisuus päättää kuulumisestaan uskontokuntiin tai olla kuulumaton niihin. Perustuslaillinen oikeus uskonnonvapauteen kuuluu myös lapsille.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnonopetuksen tulisi yhdistää oppilaita eikä jakaa heitä. Nykyjärjestelmä on lapsia eriarvoistava ja esimerkiksi vähemmistöuskontojen opetuksen laatu ei täytä niitä standardeja ja tavoitteita, joita olemme koulutusjärjestelmällemme ja uskonnonopetukselle asettaneet. Oman uskonnonopetus on lakkautettava ja on siirryttävä opettamaan kaikille yhteistä oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian näkökulmasta ammentavaa etiikkaa, kulttuuri- ja uskontohistoriaa sekä uskontokritiikkiä opettavaa oppiainetta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Uskonnonvapaus ei toteudu, jos lapsi tai nuori pakotetaan opiskelemaan hänen oman uskontokuntansa uskontoa ilman vapautta valita.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnot ja julkiset instituutiot kuten koulu tulisivat irrottaa toisistaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Olen vuosia kannattanut poikien rituaalisten ympärileikkausten kieltoa. Ympärileikkaus rikkoo poikien ruumiillista koskemattomuutta, jonka pitäisi olla perustuslaillinen oikeus. Samoin ympärileikattuina he kantavat uskontokunnan symbolia kehossaan lopun elämää, mikä rikkoo uskonnonvapautta, joka pitäisi myös olla perustuslailla turvattu.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimille ei tule aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä. Suomi on ratifioinut useita kansainvälisiä eläinten oikeuksia koskevia sopimuksia. Suomen tulisikin pyrkiä edistämään eläinten oikeuksia ja hyvinvointia ja korjaamaan lainsäädäntöään siltä osalta.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kysymys on aidosti hankala, sillä siinä on vastakkain työnantajan oikeus vaatia yhdenmukaista pukeutumista ja työntekijän perustuslaillinen vapaus harjoittaa uskontoaan. Lisäksi kysymystä monimutkaistaa esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät seikat. Kielloilla tai markkinaehtoisella vapaudella saattaa olla se negatiivinen seuraus, että tietyt uskontoryhmät syrjäytyvät työelämästä, mikä puolestaan voi johtaa hyvinkin vakaviin yhteiskunnallisiin lieveilmiöhin.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkan laittomuus ei ole 2000-luvun sekularisoituvan yhteiskunnan arvojen mukainen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Demokraattisesti valittujen päättäjien tulee saada päättää Suomen lakien, kuten työaikalain, sisällöstä eikä muilla instituutioilla tule olla määräysvaltaa lainsäädäntöön. Kaikkia perinteitä, kuten esimerkiksi perinteisten arkipyhien ajankohtaa, ei ole silti pakko väkisin muuttaa.