Jukka Sassi (344)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.jukkasassi.fi

Olen 56-vuotias sotilaseläkkeellä oleva opistoupseeri.
Harrastan aktiivisesti urheiluammuntaa ja metsästystä.
Aion ajaa rehellisten suomalaisten aseharrastajien etua.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskonnolliset toimijat voivat itse kerätä jäseniltään rahansa. Tämä ei ole verottajan tehtävä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskontojen "etuoikeus" opetuksessa pitää lopettaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Oppilaan tulee itse saada valita tämä

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Peruskoulun ei pidä asettua jonkun uskontosuunnan edustajaksi.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten silpominen tulee kieltää

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten ei pidä kärsiä uskontojen takia

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Huivin käyttö voi loukata asiakasta. Jos ei kykene olemaan ilmaisematta omaa uskontoaan, niin on syytä muuttaa jonnekin muulle.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

"jumalanpilkan" kieltäminen on sananvapauden rajoittamista, eikä sitä tule sallia

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Uskonnolliset vapaapäivät tulisi poistaa työelämästä.