Esa Aalto (67)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: https://henkilot.vihreat.fi/esa.aalto/

Olen 40-vuotias biologi Oulun Kellosta. Olen syntynyt Haapamäellä Keski-Suomessa, josta muutin Ouluun opiskelemaan ja työskentelemään yliopistolla tutkijana ja opettajana. Valmistuin filosofian tohtoriksi 2013. Tällä hetkellä työskentelen erityisasiantuntijana ympäristöalan konsulttiyrityksessä.

Toimin Oulussa kaupunginvaltuutettuna ja yhdyskuntalautakunnan jäsenenä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella olen hallituksen jäsen ja varavaltuutettu. Merkittävä luottamustoimi on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtajuus, jonka myötä olen jäsenenä Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa ajamassa koko Pohjois-Suomelle yhteisiä asioita. Maakuntaliiton toimintaan liittyen olen Pohjois-Pohjanmaan ilmastoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja.

Olen toiminut aktiivisesti myös useissa järjestötehtävissä sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Edelleen olen Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaliokunnan jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen jäsen. BirdLife Suomi ry:ssä olen edustajiston jäsen. Vihreissä olen tällä hetkellä Luonnon- ja ympäristönsuojelutyöryhmän jäsen.

Viimeisimpänä harrastuksenani olen toiminut muutaman vuoden ajan valmentajana lasten palloilujoukkueissa. Tällä hetkellä olen apuvalmentajana Haupan poikien ja tyttöjen jalkapallojoukkueissa ja Lasten ohjaaminen on mukavaa ja palkitsevaa.

Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja kolme 2-8-vuotiasta lasta. Asumme vanhassa rintamamiestalossa, jonka olen saneerannut nykyiset energiamääräykset täyttäväksi matalaenergiataloksi. Perheellämme ei ole autoa, joten pyöräilemme paljon ja pidemmät matkat kuljemme junalla. Oulun vilkkain kalasatama on aivan kotimme vieressä, joten pystymme syömään tuoretta ja terveellistä lähiruokaa lähes päivittäin. Näiden valintojen ansiosta henkilökohtainen hiilijalanjälkeni on 1780 kg CO2 –ekv. (Ilmastodieetti-laskurilla).

Poliittisista tavoitteistani tärkeimpiä ovat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi meidän olisi panostettava selvästi nykyistä enemmän koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkittävä nostaminen on edellytys vientiteollisuutemme menestymiselle yhä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän vuoden alussa toteutunutta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on kehitettävä edelleen ammattimaisesti johdettuna ilman lyhytnäköistä politikointia. Palveluiden saatavuus on taattava tasavertaisesti kaikille maakunta- ja kuntarajoihin katsomatta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskontokuntien on rahoitettava itse oma toimintansa kuten muidenkin yhteisöjen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Yhä useampi haluaa tunnustuksettoman viimeisen leposijan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkolliset juhlapyhät voitaisiin poistaa kokonaan ja siirtää vapaapäivät työmarkkinoilla sovittaviksi.