Arvo Lehtomäki (161)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Helsinki

Olen Arvo Lehtomäki Helsingistä. Kuulun Suomen evankelis-luterilaiseen kirkoon. Haluan kuitenkin sekulaarin yhteiskunnan, jossa kirkko ja valtio on erotettu.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkko on uskonnollinen yhteisö johon ihmiset kuuluvat vapaaehtoisesti. Kirkko ei ole valtion laitos, joten sen maksut pitäisivät myös olla vapaaehtoisia.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimien pitäisi olla julkinen palvelu, koska kaikki eivät edes kuulu kirkkoon ja julkisesti rahoitettuna se olisi halvempi hoitaa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vastasin tähän: ei mikään edellisistä, koska kaikki vaihtoehdot ovat mielestäni huonoja. Teininä ihminen etsii vielä itseään eikä voi mitenkään tietää mikä tulee olemaan se hänelle oikea uskonto tai elämänkatsomus. Nuoremmat on myös helpompi manipuloida kultteihin, kun ei ole vielä oikein elämän kokemusta. Jos kyseinen henkilö on taas syntynyt kulttiin ja haluaa sieltä ulos, niin hänelle ei voi sanoa: "Kuulut uskontoosi, kunnes olet 18 vuotta" Tämä on erittäin vaikea ja monitasoinen kysymys, johon en itse tiedä vastausta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Itse näen, että eri uskontojen ja elämänkatsomusten opettaminen antaa ihmisille tärkeitä työkaluja ymmärtämään eri hengellisiä ja uskonnollisia asioita. Kannatan täysin sitä, että nämä oppiaineet sulautetaan toisiinsa, kunhan näillä oppitunneilla opetetaan puolueettomasti miten eri uskonnot ja elämänkatsomukset syntyivät ja kehittyivät, mikä on niiden teologia ja opetukset. Olisi myös hyvä, että niiden eri suuntauksista kerrottaisiin. Näin oppilaille ei jää sellainen käsitys, että esimerkiksi hindulaisuus olisi monoliitti eli kaikki hindut uskovat samalla tavalla. Näinhän asia ei kuitenkaan ole.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Vaikka olen kristitty uskon, että kaikilla uskonnoilla ja elämänkatsomuksilla on tarjottavanaan jotakin. Haluan, että ET on auki myös luterilaisille oppilaille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Jumalanpalvelus on kuulunut Suomen kulttuuriin tuhat vuotta ja onhan siitä hyvä tietää. Samoin on hyvä tietää muidenkin uskontojen pyhistä menoista. Tämä sillä ehdolla, että oppilas itsekin haluaa osallistua ja oppia oman ja muiden uskontojen tilaisuuksista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus kuuluu juutalaiseen ja islamilaiseen kulttuuriin. En itse kuulu kumpaankaan. Ehkä siitä syystä en ymmärrä sen tarkoitusta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Ihmisillä on uskonnonvapaus. En näe mitä haittaa huivin pitämisestä olisi työpaikalla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

En voi vaatia ihmisiltä, joilla on eri uskonto/elämänkatsomus kuin minulla, että hän noudattaisi minun uskontoni sääntöjä. Kunhan ihminen vain on kohtelias kasvotusten, niin minulla ei ole ongelmaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Jos ihmisellä on jokin uskontoonsa liittyvä juhlapyhä, niin vakiintuneen käytännön pitäisi olla se, että hänelle myönnettäisiin silloin vapaata.