Emilia Heikkinen (158)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Helsinki

Olen 19-vuotias opiskelija Helsingistä, ja kiinnostuin poliittisesta vaikuttamisesta viime vuoden aikana. Yliopisto-opintojen ohella ehdin myös harrastella paljon, muun muassa nautin kitaran sekä pianon soitosta ja lenkkeilystä. Lisäksi teen keikkatöitä kaupan alalla.

Lähdin mukaan kommunistien toimintaan, kun kyllästyin maassamme vallitsevaan epätasa-arvoisuuteen sekä ympäristön tuhoamiseen. Rahaa kulutetaan epäolennaisiin asioihin, kuten aseisiin, eikä niihin, jotka voisivat oikeasti suoraan parantaa ihmisten elintasoa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkon tulisi toimia täysin vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla. Tietenkin verotuskin periaatteessa on vapaaehtoista, mutta jos ei maksa veroja (eli ei ole kirkon jäsen), ei saa samanlaisia palveluita kuin jäsenet.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Moniuskontoisessa maailmassa on väärin, että yksi uskontokunta tekee kaiken hautaustoimen. Hautausmaat ovat turhia muutenkin, eivät ne ruumiit sieltä enää minnekään nouse, siellä maassa ne vaan ovat viemässä tilaa. Jos hautausta tehdään, tulisi se tehdä valtion tai kunnan toimesta, koska ainakin silloin voidaan helpommin ja uskottavammin toimia muiden maailmannäkemysten mukaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Monet huomaavat minkä uskonnon kanssa he samaistuvat eniten jo nuoressa iässä ja tämän takia lapsen tulisi saada valita, missä uskontokunnassa he olevat. Eroaminen on mahdollista, jos mieli vaihtuu, eikä siinä ole mitään väärää. Tietyssä, pakotetussa uskontokunnassa oleminen tiettyyn ikään saakka voi aiheuttaa ongelmia maailmankatsomuksessa sekä identiteetissä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Koulut ovat oikean tiedon opettamista, ei vakaumusta, varten. Jos lapsi haluaa olla osallisena omaa uskontoaan sekä harjoittaa sitä, hän voi tehdä sitä vapaa-ajallaan sekä perheen kanssa, uskonnon harjoittamisen ei tulisi olla koulun asia. Uskontojen rooli kulttuurissa on kuitenkin merkittävä, ja niiden oppiminen lisää yhteisymmärrystä sekä tasa-arvoa. Täten kaikkien tulisi oppia samassa katsomusaineessa ainakin suurimmista ja vaikuttavimmista uskonnoista. Tällöin myös tiettyä uskontoa edustava oppilas voi tarkentaa tai jopa korjata tunneilla esille tulleita asioita, jolloin saadaan siitä uskonnosta vielä todenmukaisempi kuva.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus valita ET, uskonto on heidän oma asiansa, eikä heitä tulisi pakottaa olemaan uskonnon tunneilla, jos hän ei halua. Vaikka se olisikin oma uskonto, uskonto on yksityisen henkilön asia, ei yhteisön.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koska jumalanpalveluksia järjestetään koulunkin ulkopuolella, on turhaa käyttää opetusaikaa asiaan. Lisäksi kaikki eivät edusta samaa uskontoa, joten kouluyhteisö hajaantuu sekä eriarvoistuu uskonnollisiin tilaisuuksiin lapsia viedessä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En itse tiedä tarpeeksi paljon ympärileikkauksen vaikutuksista, että voisin antaa kunnollisen vastauksen. Jos negatiivisia vaikutuksia operaatiolla on, niin silloin uskonto tai kulttuuri eivät saisi määrätä sitä. Jos siitä ei taas koidu mitään haittavaikutuksia, ei sillä ole mitään väliä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimiä ei saa kiduttaa taikauskon takia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnon symbolit pukeutumisessa ovat pelkkiä vaatteita. Jos ne jotakin häiritsevät, niin ongelma on heissä. Uskontoon liittyvä pukeutuminen on myös osa kulttuuria, joten niiden tukahduttaminen ja julistaminen vääräksi on aivan turhaa sekä syrjimistä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka on vanha asia, on aika ymmärtää, että jumalanpilkka ei ole paha asia, koska uskonnothan ovat vain ihmisten keksimiä asioita toisille ihmisille. Toki kaikenlaiset viharikokset pysyisivät vielä laittomina, joten jumalanpilkan kieltäminen laissa olisi turhanpäiväistä ja hyvin vanha-aikaista.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kaikki eivät vietä kirkollisia pyhiä, eikä muiden uskontokuntien pyhäpäivä oteta kunnolla huomioon. Uskonto on yksityinen asia, sen takia ei tulisi pitää tiettyjä päiviä vapaana. Monista pyhistä on sitä paitsi tullut pääosaltaan kaupallisia tapahtumia, joten kirkkolailla ei pitäisi olla mitään tekemistä vapaapäivien kanssa. Vapaapäivät tulee valita niin, että ne eivät laita tiettyä ihmisryhmää toisen edelle.