Heidi Aaltonen (148)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: https://www.heidiaaltonen.fi

Olen varsinaissuomalainen sote-ammattilainen ja poliitikko. Toimin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, aluevaltuuston varapuheenjohtajana aluehallituksen pöytäkunnan jäsenenä. Taustaltani olen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja. Lisäksi opiskelen hallintotieteitä avoimessa yliopistossa. Päivätyönäni toimin osastonhoitajana erikoissairaanhoidossa eli toimin lähiesihenkilönä sairaanhoitajille, lähihoitajille ja osastonsihteereille.Politiikassa haluan erityisesti edistää niin ihmisten, luonnon kuin yhteiskunnan hyvinvointia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkot tekevät tärkeää humanitääristä ja muuta avustustyötä, joten siitä syystä en suosi verotusoikeuden poistoa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Aivan hyvin 15-vuotiaan oma päätös.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Koulutukseen ei tulisi kuulua tietyn uskonnon opetus, vaan kaikesta opittaisiin tasapuolisesti kulttuurisena ilmiönä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnanvapaus tulee mahdollistaa kaikille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jumalanpalvelukset voisi olla mukana, osana uskonnonhistorian/kulttuurin opetusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus tulee tehdä vain terveydellisistä syistä, esim ahtaan esinahan takia. Ei muista syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Missään nimessä ei tule sallia, sellaista vastausvaihtoehtoa ei tässä anneta.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Useat musliminaiset käyttävät huivia omasta halustaan, eikä sitä tule hiusten peittämiseen kieltää. Kasvoja peittävä huivi tulee kieltää.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jokaisella tulee olla oikeus ja vapaus uskontoon ja yleisesti tulee olla kunnioitusta toisten ihmisten uskontoja kohtaan. Uskonto ei kuitenkaan saisi olla poliittinen välikappale, eikä toisten uskontoja kohtaan tule käyttäytyä epäkunnioittavasti.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.