Taina Kivelä (298)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.juttutalo.fi

Suomi on antanut hyvät eväät elämääni. Turvallisen kodin ja kasvuympäristön, erinomaisen koulutuksen ja paljon työtä. Tukea, hoivaa ja toimeentulon silloin, kun omat voimat eivät ole riittäneet. Toivon, että seuraavat sukupolvet saavat samanlaiset lähtökohdat, mielellään vielä paremmat.

Nyt näyttää siltä, että Suomen suunta on väärä. On tehty paljon päätöksiä, joiden seurauksena tulevaien sukupolvien hyvinvointi on uhattuna. Näin ei saa käydä, tarvitaan isoja muutoksia ja uusia ratkaisuja. Tarvitaan myös uusia tekijöitä, paremman tulevaisuuden rakentajia. Sellaisia päättäjiä, joilla on halua, kykyä ja uskallusta tehdä vaikeitakin valintoja. Siksi olen ehdolla eduskuntaan.


Olen tehnyt pitkään vaativaa tietotyötä talouden parissa, muun muassa Kansallispankissa, Suomen Pankissa ja Ernst & Young Oy:ssä. Vuonna 2004 aloitin urani yrittäjänä: ensimmäinen vuosikymmen kului liikkeenjohdon konsulttina finanssisektorilla, seuraava talouden ja politiikan toimittajana.

Olen syntynyt ja kasvanut Posiolla, mutta asunut suuren osan elämästäni muualla: Havøysundissa, Oulussa, Kirkkonummella, Helsingissä, Tuusulassa ja Keravalla. Lappilainen identiteetti elää minussa edelleen vahvana, Koillismaa tuntureineen ja kirkkaine vesineen on yhä kotini.

Koulutukseni on monipuolinen ja tutkintoja on neljä: ylioppilas (Posio), LuK (Oulun yliopisto), FK (Oulun yliopisto) ja medianomi (Haaga-Helia amk).

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Liberaalipuolue kannattaa uskonnonvapautta ja haluaa erottaa valtion ja kirkon toisistaan. Tämä on mielestäni oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen linjaus moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Liberaalipuolue kannattaa uskonnonvapautta ja haluaa erottaa valtion ja kirkon toisistaan. Tämä on mielestäni oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen linjaus moniarvoisessa yhteiskunnassa. Hautaustoimi puolestaan kuuluu julkisen sektorin tehtäviin, jotta voidaan varmistaa kaikkien kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu kehdosta hautaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Suomessa vallitsee suuri yksimielisyys täysi-ikäisyyden rajasta. Se on 18 vuotta. Sen jälkeen jokainen täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen saa vapaasti päättää kaikista itseään koskevista asioista. Uskontokuntaan kuuluminen on yksi niistä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteisen katsomusaineen, johon sisältyvät maailmanuskotojen perusteet, lisäksi uskonnoista voidaan järjestää valinnaisia kursseja. Myös osana historianopetusta saadaan tietoa uskonnoista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Osallistumisen jumalanpalveluksiin voi olla osa vapaaehtoisia valinnaisia aineita.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ihmisen ja myös lasten kehon pitää olla loukkaamaton. Ydenkään alaikäisen kehoa ei tule silpoa muista kuin lääketieteellisistä, välttämättömistä syistä. Täysi-ikäisenä jokainen voi päättää halutessaan toisin.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kaikkia työntekijöitä tulee kohdella samalla tavalla. Koska mikä tahansa pukeutuminen ei ole kaikissa ammateissa mahdollista, on voitava vaatia ammatin mukaista pukeutumista kaikilta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan. Lait kuuluvat valtioon, uskonnoilla on omat sääntönsä. Uskonto samoin kuin muut elämänkatsomukset ja arvovalinnat ovat jokaisen henkilökohtaisia päätöksiä, joiden pilkkaaminen on erittäin huonoa ja paheksuttavaa käytöstä. Huono käytös ei kuitenkaan ole rikos.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan. Lait kuuluvat valtioon, uskonnoilla on omat sääntönsä.