Maija Kontturi (82)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: https://www.maijakontturi.fi

Olen 37-vuotias hämeenlinnalainen hammaslääkäri ja aluevaltuutettu. Työskentelen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Hämeenlinnan kantakaupungissa sekä Rengossa. Yksi päivä viikossa kuluu vankiterveydenhuollossa Hämeenlinnan vankilassa.
Politiikan lisäksi kulutan vapaa-aikaa kuntoliikkumalla, hyötyliikkumalla, laulan, ompelen ja palvelen koiriani.

Vakaumuksellisuutta ja tunnustuksellisuutta tärkeämpää on tieto ja yleissivistys, etiikan ja moraalin pohtiminen. yleiset tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Tasavertaisuuden nimissä verotusoikeuden voisi poistaa kokonaan tai sallia kaikille, jos järjestelmä ei tuo ylimääräiisä kuluja valtiolle, palkanmaksajille tai muille yhteisöön liittymättömille tahoille, jotka vertuksen käytännön toteutuksesta huolehtivat.

Yhteisöt verottavat tällä hetkellä vain jäsenistöään. Uskonnolliset yhteisöt tarjoavat paljon yleishyödyllistä toimintaa, inhimillistä tukea, virikettä ja apua yhteisön jäsenille ja ulkopuolisillekin. Tätä yleishyödyllistä järjestelmää ei kannata rikkoa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Näen nykyisen järjestelmän melko toimivana hautaustoimen toteuttamiselle. Ei ole helpompaa perustaa ja järjestää useampia tahoja huolehtimaan hautaustoimesta vaian korjata nykyisiä järjestelyjä tasavertaisemmiksi.
Seurakuntien tulisi sallia ei-uskonnolliset saatto- ja jäähyväistilaisuudet tiloissaan hautauspaikan lähistöltä. Tämä useimmiten tarkoittaa, että hautausmaan tai krematorion kappelia saa käyttää myös seurakuntaan kuulumattomien seremonioihin. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa toinen tila, jossa evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuulumattomat voivat järjetää tilaisuuksiaan. Siltä osin nykyinen järjestelmä ei tällä hetkellä ole tasavertainen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Mielestäni on kyseenalaista liittää puolustuskyvytön ja asiasta ymmärtämätön vauva, lapsi uskonnolliseen yhteisöön.

15-vuotiaalla voisi olla jo tarvittavia taitoja kyetä tutustumaan uskonnollisen yhteisön toimintaan ja sen perusteella päättää haluaako kuulua kyseiseen ryhmään. Toiminnassa voisi olla mukana ilman tunnustuksellisuutta, jos se on mahdollista toteuttaa.

Pidän täysi-ikäisyyttä eli täysivaltaisuutta sopivana rajana henkilön itse päättää tästä asiasta. Tarkoittaen, ettei alaikäisiä alunperinkään liitetä uskontokuntiin. Tällöin uskontokunnasta eroamisen tarvetta ei ole.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen katsomusaine, johon sisältyisi kulttuurista opetusta, uskontotietoa ja -historiaa. Tärkeää olisi myös opettaa jo koulussa etiikkaa, moraalia, tunnetaitoja ja kuinka ollaan eri mieltä sivistyneesti.

Uskonnolliset yhteisöt voivat opettaa tunnustuksellisuutta omissa tilaisuuksissaan.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tämä lisää tasavertaisuutta valinnoissa. ET-opetus voisi kehittyä ja monipuolistua, oletuksena, että sen valitsee todennäköisesti useampi oppilas.
Tällä hetkellähän "enemmistön uskonnon" voi valita, mutta se enemmistö ei saa valita.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tutustumiskäynteinä liittyen uskontotietoon, uskontojen ja kulttuurien historiaan. Näitä voisi verrata teatteri- ja museovierailuihin. Voi olla, ettei kaikkien opetuksessa olevien uskontokuntien edustajien uskonnollisiin tilaisuuksiin ole mahdollista osallistua. Koulun ja opettajan resurssit etusijalla tasavertaisuus huomioiden.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Myös tyttöjen ympärileikkaus tulee kieltää.
Lapsia ei tarvitse kiinnittää uskonnollisiin yhteisöihin, varsinkaan silpomalla.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Monikulttuurisuus on lähtökohtaisesti rikkaus. Kulttuurin osa, joka perustuu uskonnolle, jossa pahoinpidellään ja rääkätään eläimiä, ei ole hyväksyttävää.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

En näe syytä kiellolle ellei ole selvästi osoitettavissa olevaa työturvallisuusestettä. Työnantajallehan ei kuulu työntekijän uskonnollinen tausta. Voisiko ateisti käyttää samanlaista musliminaisen huivia aivan vapaasti?

Jos esimerkiksi hiukset peittävä huivi lisää musliminaisten hakeutumista töihin ja näin työlisyyttä niin ei sitä pidä kieltää. Pelkästään silmät paljastava pukeutuminen voi anonyymiydessään olla hankalampi tilanne.

Samanlaisen pukeutumisen vaatiminen voisi olla yhtä hyvin samanlaisen meikin ja hiusten värin vaatimista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalolennoilla ei ole perustusoikeudellista yksityisyyden suojaa.

Jumalanpilkka täytyy erottaa todellisten henkilöiden kunnianloukkauksista tai heihin kohdistuvasta väkivallasta ja vahingonteosta esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen omaisuutta kohtaan. Uskonnon tai uskonnottomuuden rauha on taattava puolin ja toisin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Päivien määräytymisperusteet ovat kuitenkin joka vuosi samat ja kaikkien tiedossa.

Tämä on jokseenkin paradoksaalinen aihe. Halutaan pitää kirkkolakiin ja uskontoon perustuva palkallinen vapaapäivä, muttei haluta sitoa sitä kirkkoon.
Joulua ja juhannusta vietetään laajasti ja niiden merkitys on vahvasti sidottu suomalaiseen kulttuuriin.
Helatorstai sen sijaan on vieraampi juhlapyhä. Seuraisiko sen työaikalakiin siirtämisestä työmarkkinakeskustelu siitä miksi heltorstai on kansallinen juhlapäivä ja vapaa?