Tuukka Kuru (21)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Sinimusta liike
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://blogit.kansalainen.fi/author/tuukka_kuru/

Hei!

Olen 32-vuotias rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka asustelee nykyään Hämeenlinnan maaseudulla. Perheeseeni kuuluu vaimo ja yksi poika.

Olen maailmankatsomukseltani radikaalinationalisti ja uskonnolliselta taustaltani vanhoillinen luterilainen. Olin pitkään kansankirkon ulkopuolella, mutta liityin takaisin jäseneksi naimisiinmenon vuoksi.

Toimin tällä hetkellä Sinimustan Liikkeen puheenjohtajana.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityinen rooli kansallisina kirkkoina tulee säilyttää myös jatkossa. Erityisrooli perustuu kulttuurihistorialliseen merkitykseen suomalaisten elämässä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Suurin osa nykyisistä julkisista palveluista on aikoinaan ollut seurakuntien vastuulla. Hautaustoimi toimii hyvin kirkonkin alaisuudessa, joten järjestelyyn on nähdäkseni turha puuttua. Hautausmaiden tulee kuitenkin palvella kaikkia suomalaisia - myös suomenuskoa tunnustavia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Sen ikäisenä, kun henkilö hyväksytään (konfirmoidaan) täysvaltaiseksi seurakunnan jäseneksi.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Uskonnonopetusta tulee lisäksi muuttaa siten, että niissä paneudutaan aktiiviseen uskonelämään niin esikristillisenä kuin kristillisenäkin aikana. Uskonnonopetuksen tarkoitus ei olisi ainoastaan kuvailla ulkoapäin uskonnollisia perinteitä, vaan aktiivisesti perehtyä ja yrittää ymmärtää niiden sisältämä viisaus.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET:n tulee kuitenkin keskittyä käsittelemään sen kaltaisia eettisiä kysymyksiä, jotka kannustavat hyvään elämään ja yleiseen velvollisuudentuntoon.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Uskonelämän harjoittaminen on tärkeää, ja niistä tulisi voida päättää koulukohtaisesti.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus on suomalaisille vieras tapa, joka vertautuu silpomiseen/keholliseen amputaatioon. Siitä tulee päästä eroon, mikäli sen toteuttamiselle ei pystytä osoittamaan selvää terveydellistä syytä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kosher-ja halal-teuraustukset tulisi kieltää kokonaan. Ne edustavat meille vieraiden kansojen läsnäoloa, sekä aiheuttavat turhaa kärsimystä eläimille.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Musliminaisen huivi on vieraan kulttuuripiirin ja kansan symboli, jotka eivät kuulu Suomeen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Pilkka tulee pysyä laittomana, mutta siinä pitää erityisesti korostaa pyhien paikkojen/rakennusten/esineiden häpäisyä ja sotkemista. Tulisetkin keskustelut ja väittelyt eivät vertaudu suoraan pilkkaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Mikäli kyseiset lomajaksot eivät seuraisi kirkollista kalenteria, niille tulisi antaa siinä tapauksessa uusi nimi.