Jani Kokko (22)

Tulos: Valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: http://janikokko.fi

Turvallisuutta ja hyvinvointia. Siinä kampanjani keskeinen viesti. Suomalaisten turvallisuus ei perustu pelkästään kovaan turvallisuuteen ja tulevaan Nato-jäsenyyteen vaan pieniin tuloeroihin, demokratian toimivuuteen sekä hyvinvointivaltion palveluihin. Hyvinvointi rakentuu koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kilpailukykyisten yrityksien ja reilun työelämän varaan.

Politiikassa minua on ohjannut yksi selkeä periaate. Kansalaisten veroeurot ovat vain lainassa meillä päättäjillä ja siksi niistä tulee ottaa mahdollisimman suuri hyöty irti julkisten palveluiden ja infrastruktuurin muodossa. Tulevalla vaalikaudella julkista taloutta joudutaan tasapainottamaan hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Vastuullisesta sopeuttamisesta ja palveluiden priorisoimisesta minulla on näyttöjä vuosien ajalta niin kuntapolitiikasta kuin viimeisimpänä hyvinvointialueen johdossa.

Olen toiminut jo 15 vuotta vaaleilla valituissa luottamustehtävissä Muuramen valtuustosta Euroopan neuvoston kongressiin saakka. Viimeisimpänä ja samalla työllistävimpänä luottamustehtävänä aluevaltuuston puheenjohtajuus. Olen Jyväskylän yliopiston kasvatti ja luottamustehtävien ohella toimin Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana.


Mikäli haluat antaa äänesi minulle niin lupaan, että saat asioihin perehtyvän, yhteistyökykyisen ja selväsanaisen kansanedustajan.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kaikkia uskontokuntia tulee kohdella tasavertaisesti eikä millekään tule antaa erityisasemaa yhteiskunnassa. Jokainen uskontokunta voi kerätä veroa tai muuta maksua toimintansa kattamiseksi jäseniltään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Mitään uskontokuntaa ei tule nostaa hautauksen suhteen erityisasemaan vain kaikkia on kohdeltava rahoituksen suhteen tasa-arvoisesti. Myös tunnustuksettomien viimeisiä toiveita hautauksesta tulee myös pystyä kunnioittamaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias on lain näkökulmasta monessa asiassa päätösvaltainen, joten uskontokuntaan kuulumisesta päättäminen on hyvä laskea 15-vuoteen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Tähän kysymykseen liittyvät aineet on syytä yhdistää ja opettaa yhteisesti uskontojen historiaa, filosofiaa ja perinteitä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mikäli erillinen opetus säilyy niin oppilaalla tulee olla oikeus päättää itsenäisesti mihin opetukseen osallistuu.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei missään tapauksessa. Tunnustuksellisuus tulee pitää erillään kouluopetuksessa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Poikien ympärileikkaus tulee olla sallittu ainoastaan lääketieteellisistä syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonto ei ole peruste kiduttaa eläimiä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työntekijän uskonnollista vakaumusta tulee kunnioittaa ja esim. musliminaisilla tulee olla mahdollisuus huivin käyttöön työpaikalla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Kenenkään uskonnon pilkkaaminen ei ole hyväksyttää tai hyvien tapojen mukaista mutta lailla pilkkaa ei tule kieltää. Sama koskee myös pyhien kirjojen kuten Raamatun tai Koraanin polttamista. Sekään ei ole hyväksyttämää mutta lailla sitä ei tule kieltää.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Maallinen laki menee hengellisen vallan edelle.