Pasi Liukkonen (333)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.pasiliukkonen.fi/

Olen 37-vuotias Vantaalainen monialayrittäjä ja vuoroviikkoisä. Politiikassa mukana ollut kymmenen vuoden ajan ja yrittäjänä jo 14-vuotta. Minuun voi tutustua lisää osoitteessa: https://www.pasiliukkonen.fi/tutustu-pasiin Minut löytää myös Facebookista, instagramista, TikTokista ja Twitterista.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Verotusoikeuden poistaminen on hyvä tavoite. Verotusoikeuden poistaminen vaatii kuitenkin hyvin tarkann selvityksen siitä mitä se käytännössä tarkoittaa. Kirkon ja Valtion yhteiselo on ollut tiivistä ja vuosien kuluessa se on nivoutunut yhteen monella eri osa-alueella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Pääsääntöisesti kannatan aina kilpailua ja yksityistämistä monilla eri sektoreilla, mutta hautaustoimen kohdalla olisi hyvä että valtio tai kunnat olisivat jollakin roolilla takaamassa hoidon. Siltikin, asian selvitys on ainakin paikallaan vaikka se voi herättää paljon kysymyksiä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Lähtökohtaisesti lasta ei tulisi saada liittää uskontokuntoon ilman tämän suostumusta ja jos lapsi on liitetty uskontokuntaan niin hänellä tulisi olla mahdollisuus poistua sieltä halutessaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Uskontojen opetus on hyvä säilyttää kouluissa että se ei siirry kaikenlaisten fanaatikkojen opettamaksi "yksityisiin uskontokouluihin" Suomessa opettajat ovat kuitenkin hyvin koulutettuja ja osaavia. Uskontoja olisi hyvä opettaa pääasiassa historian kontekstissa. Uskonnot ovat vaikuttaneet paljon maailman historiaan ja niillä on yhä erittäin suuri merkitys.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnanvapaus ehdottomasti!

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulut ja jumalanpalvelus eivät kuulu yhteen. Jumalanpalvelukset voivat olla osa perinteitä yms. mutta ne tulee olla vapaaehtoisia kaikille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten silpominen on lopetettava

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumala osaa kyllä itsekin puolustautua pilkkaa vastaan jos kokee sen uhkaksi. Jumalanpilkkaa käytetään ihmisten välillä vain sananvapauden rajoittamiseen ja se on naurettavaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.