Minna Lindgren (227)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.minnalindgren.fi

Olen kirjailija ja toimittaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsen. Puolustan kulttuuria, iäkkäitä, vammaisia ja haluan pysäyttää ilmastokriisin. Kannatan eutanasialakia ja perustuloa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Verotusoikeus asettaa kaksi uskontoa eri asemaan kuin muut. Uskonnonvapauden on toteuduttava aidosti niin, että kaikilla uskonnoilla on sama asema yhteiskunnassa. Verotusoikeuden laajentaminen on loputon suo, joka johtaa uskontokuntien määrittelyssä suuriin vaikeuksiin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Yhdellä uskonnolla ei voi olla erityisasemaa julkisten asioiden hoidossa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Rippikouluikäisen on voitava itse päättää uskontosuhteestaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine on ainoa tunnustuksettomasti toimiva vaihtoehto. Se vähentää ennakkoluuloja eri uskontokuntien välillä ja poistaa lasten eriarvoistamisen vanhempien uskonnon perusteella.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Koska uskonnottomat saavat valita, on muidenkin voitava.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Vanhemmat vastaavat lastensa uskonnollisesta kasvatuksesta. Koulun tehtävä ei ole edustaa yhtä uskontoa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus on kivulias toimenpide, johon ei ole terveydellisiä tai lääketieteellisiä perusteita.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten ei tule kärsiä ihmisten uskonnon vuoksi - eikä muutenkaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Musliminaisten huivit ja sikhimiesten päähineet eivät ole este käyttää työnantajan yhtenäisiä työasuja.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Nykyinen laki on vanhentunut ja tunnistaa vain "Jumalan", jolla viitataan kristinuskoon. Sananvapautta ei saa heikentää.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Yksi uskonto ei voi määrittää työaikalakia. Toki nykyinen käytäntö nojaa kristinuskon perinteisiin, eikä kaikkien uskontokuntien pyhiä voida liittää työaikalakiin. Lopputulos on siis jonkinlainen kompromissi, joka perustuu totuttuun käytäntöön. Sen muokaamisesta ei kirkko päätä.