Pekka Mustonen (89)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Piraattipuolue
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Olen 41-vuotias neljän lapsen isä ja poliittinen piraatti Joensuusta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskonnollisten yhteisöjen verotusoikeus on poistettava. On epätasa-arvoista, että osalla yhteisöistä tuo oikeus on ja osalla ei. Verotusoikeus kuuluu vain valtiolle.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Näkisin niin, että kilpailuttamalla tähän saataisi kustannustehokkain ratkaisu. Valtion tulee luonnollisesti tukea taloudellisesti, jotta hautaukset saadaan varmasti suoritetuksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotta on sopiva ikä kumpaankin suuntaan. En hyväksy, että tuon nuorempaa lasta liitetään mihinkään uskontoon (kuten nyt tehdään esimerkiksi kasteen yhteydessä). 15-vuotiaana voi tehdä omat päätöksensä liittyykö johonkin uskontokuntaan vai onko liittymättä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Nykyisen uskonnonopetuksen sisällössä on paljon asiaa, jonka siirtäminen esimerkiksi historian yhteyteen olisi ongelmallista. Siksi kannatan erillistä yhteistä katsomusainetta, olkoon nimeltään vaikka elämänkatsomustieto.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä valinnanmahdollisuus tulee olla kaikilla. Lapsi/nuori voi itse valita tahtooko opiskella uskontoaan vai ET:tä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Mielestäni mitkään uskonnolliset menot eivät kuulu opetukseen. Koulun pitää olla kaikista uskonnoista irrallinen laitos. Jokainen voi vapaa-aikanaan osallistua mihin menoihin tahtookaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kyseessä on törkeä pahoinpitely ja pysyvän ruumiinvamman tuottaminen. Tuomion on tultava sen perusteella. Ehdoton ei siis tällaiselle toiminnalle. Aikuisena ihminen voi sitten hommata ympärileikkauksen tai mitä nyt ikinä tahtookaan itselleen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Nykyinen lakikin takaa eläimille kuoleman ilman kärsimystä. Mikään uskonto tai vastaava ei ole syy kiduttaa eläintä. Varmasti uskonnollisia tapoja voidaan sovittaa yhteen sen kanssa, ettei eläin joudu kärsimään teurastuksen yhteydessä tarpeettomasti.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kannatan ihmisen oikeutta pukeutua (tai vaikka olla pukeutumatta) miten tahtoo, joten sinällään huivin käyttö on hyväksyttävää. Kuitenkin, jos on selkeä peruste sille, että muista poikkeavaa asustetta ei sallita työympäristössä tulee voida vaatia jokaiselta samanlaista pukeutumista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Mikä tahansa voi olla jollekin uskonnolle pyhää. Emme voi tietää. Käytännöllinen linjaus tähän on se, että ok, olkoon kiellettyä, mutta jos halutaan oikeutta käydä niin asianomistaja on loukattu jumaluus. Hänen kunniaansahan siinä loukattu on.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Yksi uskontokunta ei voi määritellä koko kansan vapaapäiviä, vaikka se ylivoimaisesti suurin meillä onkin. Työaikalaki on oikea paikka määritellä kaikki vapaapäivät, vaikka ne uskontoon perustuvatkin.