Heini Koukkari (44)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Oulu

Kempeleen kunnanvaltuutettu, LL, LuK. Oikeudenmukaisen, avoimen ja tosiasiapohjaisen päätöksenteon puolesta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Uskontokunnasta voi erota, jos ei halua maksaa veroa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kaikkien hautaavien tahojen tulisi saada vastaavan suuruinen korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Ei ole tarvetta muuttaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Ei ole syytä lisätä väestöryhmien eriytymistä erillisellä opetuksella.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Jo perinteen kannalta kannatettavaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Voi olla ikäviä seurauksia leikatulle.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tunnusmerkit jakaa turhaan kansaa ja lisää jännitteitä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Pilkan kieltäminen rajoittaa liikaa ilmaisuvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Ei ole tarvetta tällä hetkellä muuttaa.